(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Twórcze myślenie

TWÓRCZE MYŚLENIE – sposób myślenia pochodzący od myślenia produktywnego, mający na celu znalezienie nowych rozwiązań poprzez nakierowanie toku myślenia w zupełnie nowe kierunki. Twórcze myślenie, to również odrzucenie powszechnie przyjętych konwencji i schematów oraz spojrzenie na posiadaną już wiedzę z szerszej, innej perspektywy.

 

Czy twórczego myślenia można się nauczyć?

Tak. Na zdolność twórczego i kreatywnego myślenia wpływają min. doświadczenie, inteligencja, emocje a także praktyczna wiedza w zakresie technik twórczego myślenia. Powszechnie przyjmuje się, że zdolność twórczego myślenia spada wraz ze wzrostem naszego wieku. Pierwszą definicję twórczego myślenia opracował w I połowie XX wieku Max Wertheimer, jeden z ojców założycieli nowoczesnej psychologii, który twierdził, że twórcze myślenie to przebudowa i podważenie posiadanej wiedzy i dzięki temu zyskanie dostępu do istoty danego zagadnienia. Twórcze myślenie po prostu jest wtedy, gdy potrafimy zrozumieć pewne rzeczy w zupełnie w inny sposób.

Myślenie twórcze pozwala jednostce na odkrywanie nowych rzeczy, ale równieaż wzbogaca wiedzę ogólnie powszechną na całym świecie. Przykładowo, jeśli jedna osoba dzięki nieszablonowemu myśleniu odkryje jakiś lek lub sposób leczenia danej choroby, zyska na tym cały świat, a dotychczasowe dane zostaną uzupełnione o nowe wiadomości.Twórcze myślenie może mieć różną postać i przejawiać się w wielu dziedzinach działalności człowieka.

 

Czy twórczość i kreatywność to jedynie domena artystów?

Twórczość i kreatywność nie jest tylko i wyłącznie domeną artystów, chociaż ze względu na ich profesje, z pewnością twórcze myślenie przychodzi im łatwiej. W swoich działaniach nieustannie korzystają z mechanizmów kreatywnego myślenia, nie tylko po to, by tworzyć „sztukę dla sztuki”, czyli rzeczy piękne, ale nieużytkowe. Obecnie, pozostając w temacie sztuki i działań artystycznych, artystą może być architekt czy projektant, który tworzy już dzieła sztuki użytkowej.

Nieraz, dzięki umiejętności twórczego myślenia, są to rzeczy nowe, unikalne i ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby konkretnego odbiorcy albo są odpowiedzią na różne problemy, często w skali globalnej. Umiejętność twórczego myślenia pozwoliła np. Leonardo da Vinci zarówno na tworzenie pięknych rysunków i obrazów, jak i wynalazków wyprzedzających jego czasy o kilka stuleci.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]