(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Kreatywność

W dzisiejszych czasach, kiedy większość firm stara się wyróżnić na tle konkurencji i tworzyć unikatowe, innowacyjne produkty i usługi, to właśnie kreatywność w biznesie może być przewagą konkurencyjną, a także jednym z wielu czynników rozwoju przedsiębiorstwa.

Poniżej prezentujemy najważniejsze pojęcia związane z rozwijaniem kreatywności, zarówno tej w biznesie jak i w życiu codziennym.

Czym jest kreatywność? Przede wszystkim kreatywność to proces tworzenia wyjątkowych pomysłów i idei. Pomysły, mogą być rezultatem umiejętnego wykorzystania zdolności do postrzegania rzeczywistości w nietypowy sposób – umiejętności znajdywania różnych rozwiązań i zastosowań danej sytuacji. Kreatywność, to także sposób nieszablonowego myślenia i przełamywania schematów oraz nawyk bycia w gotowości wobec nadchodzących zmian, a także umiejętność analizy i czerpania pomysłów z już istniejących rozwiązań.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów