(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Analiza ASTRA

Analiza ASTRA – jest to typ analizy, która służy do zmiany dotychczas przyjętej strategii. Proces ten przeprowadzany jest najczęściej przez kierownictwo.

4 etapy analizy ASTRA

Analiza ASTRA.

1. Ocena realizacji przyjętej strategii zarządzania.

W pierwszej fazie następuje analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Będzie to więc weryfikacja, czy założenia zawarte w misji firmy są realizowane. Należy także przyjrzeć się osiąganym wynikom finansowym. Firma w tym momencie powinna zastanowić się czy to co robi opłaca się i przynosi zyski. Sprawdzenie jak i czy obrana strategia funkcjonowania dobrze działa jest wstępem do analizy ASTRA.

 

2. Analiza otoczenia konkurencyjnego.

Analiza otoczenia konkurencyjnego często wiąże się z przeprowadzeniem częściowej analizy SWOT, a więc weryfikacji szans i zagrożeń umiejscowionych na zewnątrz. Na część z nich firma może nie mieć większego wpływu, np. tendencje do wzrostu lub spadku cen, które zagrażają stałym dochodom organizacji, zmiany w obowiązującym prawie itp. Na szczęście nie wszystkie z nich mają negatywne skutki. Będą to też pozytywne zmiany przynoszące nowe szanse, np. upadek konkurencji otworzy możliwość zagospodarowania jej części rynku oraz zdobycia nowych odbiorców, pojawienie się nowych potrzeb konsumenckich (przykładowo w branży modowej) może być dla wielu firm szansą na wejście z nowymi produktami. Otoczenie może mieć duży wpływ na organizację, a jednocześnie ona sama może niewiele zmienić w swoim otoczeniu, są to raczej zdarzenia niezależne, czasem losowe, ale skutkujące konsekwencjami nie tylko dla naszej firmy, ale też dla innych.

 

3. Badanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Badanie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa jest znów podobne do analizy SWOT. Obejmuje przeanalizowanie mocnych oraz słabych stron przedsiębiorstwa. Zarząd firmy na tym etapie powinien dokładnie przyjrzeć się wadom i zaletom poszczególnych elementów struktury funkcjonowania firmy, ponieważ nierzadko zdarza się, że któryś z elementów wpływa negatywnie na pozostałe. Analizę SWOT przeprowadza się na etapie zakładania firmy, a więc na samym początku jej istnienia. Kiedy elementów SWOT używa się w analizie ASTRA może się okazać, że dawne zalety zniknęły, ale też, że słabe strony udało się przezwyciężyć. Czas wiele zmienia, więc mocne oraz słabe strony najpewniej uległy przekształceniu od początku działania firmy. Może sposób zarządzania zespołem, który kiedyś był zaletą, stał się teraz wadą? Może dawna wada w postaci długiego przyuczania nowych pracowników stała się zaletą, ponieważ wprowadzono efektywny system szkoleń, które są nadzwyczaj szybkie?

 

4. Projektowanie strategii.

Ostatnia już faza, czyli projektowanie strategii, opiera się na zebraniu zgromadzonych danych i podjęciu decyzji, jakie postępowanie będzie najkorzystniejsze w obecnej sytuacji. Stworzenie kilku strategii działania jest konieczne, aby móc zdecydować mądrze. Etap ten wymaga namysłu, w celu wybrania optymalnego działania, ponieważ wdrożenie go będzie wymagało czasu, energii i być może nakładów finansowych, dlatego błędem byłoby pochopne podjęcie decyzji, aby po krótkim czasie znów wykonywać analizę ASTRA.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.