(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Analiza Pareto

Analiza Pareto – jest to popularna metoda stosowana w firmach do oceny wpływu różnych czynników na określone skutki. Inaczej znana jako metoda 20-80. Według teorii Pareto 20% czynników w organizacjach odpowiada za 80% negatywnych skutków, czyli np. strat, problemów finansowych, nieefektywnych rozwiązań itp. Zasada Pareto wskazuje również na to, że w przedsiębiorstwie 20% pracowników odpowiada za 80% produkcji czy 20% klientów przynosi firmie 80% zysków. Dzięki analizie Pareto organizacja może odnaleźć swoje najsłabsze strony oraz zobaczyć kluczowe czynniki, które odpowiadają za najwięcej strat i błędów, ale także zysków i wyeliminować te negatywne oraz dopracować te pozytywne.

 

Analiza Pareto – istota.

Analiza Pareto, jak wykonać analizę pareto? - Witalni.pl

Analizę Pareto rozpoczyna się od zebrania czynników, których istotę chcemy zgłębić. Najlepiej skupić się na jednym procesie naraz, aby pozostałe elementy nie rozpraszały analizy. Szukamy 20% czynników, które powodują 80% konsekwencji. To ważne, ponieważ metoda Pareto pokazuje, jak wiele nieistotnych elementów zaprząta nasze głowy. Jednocześnie pokazuje jak niewielkie mają one znaczenie oraz na odwrót. Wskazuje jak duże znaczenie ma jedna piąta czynników, wpływająca na większość skutków. Badanym elementom należy nadać mierzalne wielkości, które będzie się dało przeanalizować. Przykładowo oprócz określenia zachowań pracowników, które mogą wpływać na ich zaangażowanie w pracy, trzeba też nadać im liczby. Przykładowo ILE przerw na papierosa robią pracownicy? ILE prywatnych telefonów wykonują w ciągu dnia pracy?

 

Kluczowy warunek Analizy Pareto – zakres badanego czasu.

To nie jest jednak wszystko. Trzeba także wziąć pod uwagę określony wycinek czasu dla wszystkich zjawisk. Nie można porównywać do siebie innych tygodni, miesięcy czy dni, ponieważ wiele nieznanych nam przyczyn może wpływać na zaburzony wówczas pomiar wyników. Przykładowo różne czynniki wpływające na sprzedaż alkoholu w pubie powinny być analizowane z tych samych dni. Przykładowo sprzedaż wzrasta w piątki i w weekendy. Porównywanie do siebie innych dni może nie pokazać siły danych czynników.

 

Analiza Pareto – uszeregowanie wyników i ich interpretacja.

Po zebraniu już wszystkich wyników szeregujemy je na diagramie, który pokaże graficzny obraz sytuacji. Dopiero teraz możemy zobaczyć, że na przykład 80% pracy wykonywane jest przez 20% czasu, kiedy pracownicy są najbardziej efektywni. Kolejny przykład, to że jedynie 20% szkoleń jest potrzebnych, aby pracownicy potrafili wykonać 80% swoich obowiązków.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.