(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Analiza PEST

Analiza PEST – jest to metoda analizy wspierająca proces planowania, która skupia się na otoczeniu organizacji, zwłaszcza w znaczeniu makro. Stąd też pochodzi nazwa metody: P – otoczenie polityczne, E – otoczenie ekonomiczne, S – otoczenie społeczne, T – otoczenie technologiczne. Wymienione czynniki mogą mieć duże znaczenie dla działania firmy, a jednocześnie są sferami, nad którymi może ona nie mieć dużej kontroli.

 

Znaczenie poszczególnych elementów analizy PEST.

Analiza PEST.

P – (Political), otoczenie polityczno-prawne.

Otoczenie polityczne odnosi się między innymi do prawa obowiązującego w kraju, w którym działa firma. To zatem ustawy, kodeksy itp., szczególnie związane z handlem, działalnością gospodarczą czy prawem pracy, a w tym wszystkim ma swoje miejsce także Unia Europejska.

 

E – (Economic), otoczenie ekonomiczne.

Otoczenie ekonomiczne wiąże się z dynamiką gospodarki państwa, ze stopniem konsumpcjonizmu społeczeństwa czy choćby z jego zamożnością. Czynniki takie jak zmiany kursów walut lub poziom bezrobocia także wchodzą w skład otoczenia ekonomicznego.

 

S – (Social), otoczenie społeczne, socjokulturowe.

Otoczenie społeczne zwraca się w stronę czynnika ludzkiego, czyli uwzględnia styl życia społeczeństwa, kierunek zmian społecznych, wykształcenie obywateli oraz popyt na określone usługi i produkty.

 

T – (Technological), otoczenie technologiczne.

Ostatnie już otoczenie technologiczne obejmuje stopień rozwoju technologicznego, możliwości transportowe i logistyczne, tempo rozwoju technologii czy wdrażanie innowacji i nowych pomysłów.

 

Analiza PEST krok po kroku.

Powyższe przykłady, to tylko garstka czynników, które można wymieniać w dziesiątkach oraz które wpływają na wszelkie organizacje bez wyjątku. W ten sposób tworzy się koło zależności, które bezustannie pozostaje w ruchu. Dlatego też analiza PEST stosowana jest w firmach, aby odkryć siłę oddziaływania powyższych czterech kategorii. Metodę PEST stosuje się w trzech krokach.

 

Krok pierwszy – selekcja najważniejszych czynników.

Pierwszy z nich polega na wyróżnieniu najistotniejszych czynników dla organizacji w obszarze wszystkich 4 kategorii. W zależności od branży, w której działa firma, inne czynniki będą istotne dla różnych organizacji, np. dla międzynarodowej firmy duże znaczenie będą miały kursy walut, zaś dla lokalnego biznesu już niekoniecznie.

 

Krok drugi – diagnoza wpływu wybranych czynników na firmę.

Drugi krok to ustalenie w jakim stopniu każdy w wybranych czynników oddziałuje na organizację, np. wykształcenie obywateli może przynosić mniej znaczące konsekwencje niż obecnie panujące prawo. Zazwyczaj właśnie pojedyncze czynniki będą miały najsilniejszy wpływ i to od nich zależeć będzie los firmy.

 

Krok trzeci – identyfikacja relacji firmy z makrootoczeniem.

Trzeci krok wiąże się z określeniem relacji organizacji z makrootoczeniem. Jest to zatem zaplanowanie takiego działania w przyszłości, które służyć będzie dalszemu wydajnemu działaniu firmy, np. przy wzroście cen na rynku, a zarazem wzroście zamożności społeczeństwa firma gastronomiczna zapewne podniesie ceny swych produktów, wskutek droższych półproduktów, co jednak nie powinno negatywnie odbić się na klientach, skoro oni także są wyżej wynagradzani.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]