(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Analiza Portera

Analiza Portera – jest to typ analizy, który skupia się na najbliższym otoczeniu firmy. Poleca się go stosować na etapie tworzenia biznesplanu, ponieważ pozwala zobaczyć ogólny obraz konkurencji istniejącej na rynku, uwzględniając pięć czynników, które mają na nią wpływ. Analiza Portera opiera się na pięciu siłach Portera. Zaliczamy do nich: konkurencję wewnątrz sektora, siłę przetargową nabywców, siłę przetargową dostawców, groźbę nowych konkurentów oraz groźbę nowych substytutów. Przeprowadzenie analizy Portera wskaże, jakie ceny najlepiej zastosować, jak wiele konsumentów może być zainteresowanych naszym produktem i czego mogą oni oczekiwać, jak duża będzie konkurencja oraz czy dostęp do dostawców będzie swobodny czy może ograniczony.

 

Analiza Portera – od czego zacząć?

Analiza Portera - krok po kroku - Witalni.pl.

Analizę najlepiej zacząć od przyjrzenia się branży oraz innym firmom już w niej istniejącym. Najwięksi gracze będą posiadali też największe zyski i największą liczbę konsumentów, dlatego lepiej być zawczasu przygotowanym na trudniejsze początki funkcjonowania własnej działalności. Będzie się to wiązać z cyklem życia produktu, który zawiera fazy: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, spadek. To właśnie (i dopiero) w trzeciej fazie osiąga on szczyt sprzedaży oraz przynosi najwięcej zysków. Groźba pojawienia się nowych produktów to realne zagrożenie wynikające z nieustannie toczącej się konkurencji. Firma powinna być zorientowana w aktualnych wiadomościach z branży, nowych rozwiązaniach technologicznych czy zmieniających się potrzebach odbiorców, którzy mogą nie chcieć kupić nawet najlepszego produktu, jeżeli nie ma na niego zapotrzebowania.

 

Oceń tendencję rynkową!

Ważnym elementem analizy jest zorientowanie się czy rynek rośnie, jest stały, czy maleje. Na ten ostatni najtrudniej będzie wprowadzić firmę ze względu na istniejących od dawna, stałych konkurentów. Jednocześnie podczas analizy rynku należy pamiętać o groźbie pojawienia się nowych konkurentów. Wiele czynników będzie miało na to wpływ: od obowiązującego prawa zaczynając, kończąc na zmianie potrzeb konsumentów.

 

Pozostałe elementy warte uwagi podczas realizacji analizy Portera.

Jeżeli już mowa o potrzebach konsumentów, to mogą one oddziaływać na element siły przetargowej nabywców. Oznacza to, że w przypadku istnienia dużego i wysyconego rynku konsumenci mogą swoimi zachowaniami dyktować zmiany cen, dynamicznie przechodzić od producenta do producenta i to właśnie w dużej mierze od firm zależeć będzie, czym przyciągną odbiorców z powrotem. Nawet przy dużych staraniach organizacji może się okazać, że z jakiegoś powodu konsumenci wybierają konkurencję. Czynnikiem, którego nie można pominąć jest siła przetargowa dostawców. Mniej pośredników oznacza mniejsze wydatki, a więcej dostawców to większa możliwość wyboru dystrybucji produktów.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.