(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Pięć sił Portera

Pięć sił Portera – obok analizy SWOT czy PEST jest to kolejna metoda wykorzystywana w przedsiębiorstwach. Ta strategia skupia się na analizie otoczenia firmy w celu zweryfikowania siły konkurencji, obrazu rynku czy zagrożeń ze strony nowych produktów.

 

Pięć sił Portera5 istotnych elementów, które tworzą całościowy obraz.

Pięć Sił Portera - analiza strukturalna sektora - Witalni.pl.

1. Rywalizacja/konkurencja wewnątrz sektora.

Rywalizacja i konkurencja wewnątrz sektora to nic innego, jak przedsiębiorstwa działające w tej samej branży oraz na tym terenie, co nasza organizacja. Ich udział w rynku będzie miał znaczący wpływ na możliwości nowych firm w branży. Chociażby dzięki dobrym produktom konkurencji rynek może być zwyczajnie wysycony, więc zabraknie w nim miejsca na nowych graczy.

 

2. Siła przetargowa nabywców.

Siła przetargowa nabywców oznacza klientów usług i produktów. To klient indywidualny jest najważniejszy w tym łańcuchu. Więksi nabywcy, jak dyskonty, zazwyczaj są pośrednikiem pomiędzy firmą a klientem. Należy wziąć pod uwagę, że działania konsumenckie silnej i dużej grupy odbiorców mogą mieć niemały wpływ na postępowanie przedsiębiorstwa, w tym politykę cenową czy działania marketingowe.

 

3. Siła przetargowa dostawców.

Siła przetargowa dostawców jest analogiczna do siły przetargowej nabywców. Mają oni możliwość dyktowania cen, w tym przypadku im mniejsza grupa, tym większe ryzyko cen wygórowanych. Przy dużej konkurencji w tym obszarze firmy mają możliwość wyboru najbardziej korzystnych dla nich dostawców o odpowiednio dobranych usługach i opłacalnych cenach.

 

4. Groźba nowych konkurentów.

Groźba nowych konkurentów wiąże się z pojawieniem podobnych organizacji na rynku. Niezagospodarowana część branży może zwiększać ryzyko powstania konkurencji. Istniejące bariery wejścia na rynek mogą jednak obniżać tę szansę i utrudniać im zaistnienie. Kiedy jednak tak się stanie rywalizacja wzrośnie. Może to wymagać od firm obniżenia cen, zwiększenia nakładów na reklamę i innych podobnych działań.

 

5. Groźba nowych substytutów.

Groźba nowych substytutów oznacza istnienie innych produktów, które oferowane przez konkurencję, co wiąże się zazwyczaj z podziałem konsumentów między owe firmy. Nowe rozwiązania technologiczne mogą mieć duże znaczenie w tym przypadku. Oprócz nich należy wziąć pod uwagę potrzeby odbiorców, a także czynnik, który ma niebagatelne znaczenie przy wyborze, czyli cenę produktu – przy podobniej klasie usługach klient prawie zawsze wybierze tę tańszą.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.