var dataLayer_content = {"siteID":0,"siteName":"","pagePostType":"slowniczekitem","pagePostType2":"single-slowniczekitem","pageAttributes":["analiza-bcg","analiza-w-przedsiebiorstwie","macierz-bcg","zarzadzanie-firma","zarzadzanie-strategiczne"],"pagePostAuthor":"Michał","ecomm_pagetype":"other"}; dataLayer.push( dataLayer_content );

Analiza BCG

Analiza BCG – pod tą mało zrozumiałą nazwą kryje się dobrze znana analiza portfelowa, która powstała pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Analiza BCG równoznaczna jest z macierzą BCG, która przedstawia czynniki, na które firma ma wpływ oraz takie, na które wpływu nie ma.

 

Elementy analizy BCG i ich znaczenie.

Analiza BCG - analiza firmy - macierz BCG - Witalni.pl

Poniższe elementy te wzajemnie na siebie wpływają, tworząc cztery kombinacje: znaki zapytania, gwiazdy, dojne krowy i psy.

 

Znaki zapytania.

to produkty/marki stosunkowo nowe, które nie przynoszą dużych dochodów. Są ryzykowne i stanowią niski udział w rynku, ale za jakiś czas mogą ewoluować w „gwiazdy”.

 

Gwiazdy.

to produkty/marki, które zaczynają przynosić duże zyski. Ich tempo wzrostu jest bardzo dynamiczne, popularność wzrasta. Inwestowanie w gwiazdy może przekształcić je w „dojne krowy”.

 

Dojne krowy.

to produkty/marki o bardzo stabilnej pozycji i generujące znaczną część dochodów organizacji. Są chętnie wybierane przez konsumentów i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem z ich strony. Inaczej zwane produktami flagowymi. Dobra passa kiedyś w końcu mija i produkty mogą przemienić się w „psy”.

 

Psy.

to produkty/marki, które nie przynoszą już dużych zysków i stanowią niski udział w rynku. Część produktów kończy w ten sposób swój cykl życia. Po przekroczeniu określonego pułapu niskich zysków są wycofywane z obiegu.

 

W jakim celu stosuje się analizę BCG?

Analiza BCG pokazuje, które produkty są flagowcami, a tym samym wzbudzają duże zaufanie i przez jakiś czas będą stabilne. Posiadanie właśnie takich „dojnych krów” pozwala firmom na wprowadzanie innowacji czy eksperymentowanie, oczywiście w granicach opłacalności. Utrzymywanie takiego naturalnego cyklu życia marek i produktów nieustannie napędza rynek i kształtowane jest przez zależny od siebie duet klienci – producent. W momencie wprowadzania nowości, czyli „znaków zapytania”, „psy” zazwyczaj zostają wycofywane, a całość tego procesu jest wspierana przez „dojne krowy”, które dają przedsiębiorstwu stabilizację w tych zmianach.

Inwestycja w gwiazdy i we wzrastające znaki zapytania jest słusznym i rozsądnym działaniem. Podobnym też będzie wycofanie psów w odpowiednim momencie, tak aby nie zaczęły przynosić strat. Równocześnie utrzymywanie w jak najlepszej kondycji dojnych krów pozwoli na płynne prosperowanie firmy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.