(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Analiza KCS

Analiza KCS – kluczowych czynników sukcesu – metoda KCS opiera się na analizie Pareto, która zakłada, że 20% czynników ma wpływ na 80% skutków. Owe 20% powinno być właśnie najbardziej brane pod uwagę. Kluczowe czynniki sukcesu oznaczają elementy charakterystyczne dla organizacji, jej najważniejsze i najbardziej wybijające się cechy, a także właściwości mogące decydować o jej przewadze na rynku. Analiza KCS jest jedną z podstawowych analiz pokazującą potencjał firmy. KCS skupia się więc na zbadaniu czynników pozytywnych, najlepszych zalet firmy oraz elementów wyróżniających ją pośród innych konkurentów na rynku.

 

Analiza KCS – identyfikacja charakterystycznych i najkorzystniejszych czynników firmy.

Co to Analiza KCS, jak wykonać analizę kluczowych czynników sukcesu? - Witalni.pl

Omawianą analizę rozpoczyna się od identyfikacji sektora, w którym porusza się przedsiębiorstwo. Na tym etapie najważniejsze jest wyodrębnienie czynników, które najbardziej wpływają na sukces w danej branży. Przykładowo dla marek odzieżowych mogą to być: wiele lokalizacji sklepu rozmieszczonych po całym kraju, skuteczna reklama w mediach społecznościowych, niskie ceny ubrań, które zachęcają konsumentów do częstych zakupów czy znalezienie jak najtańszych metod produkcji. Liczba najważniejszych czynników powinna wynosić maksymalnie cztery. Znalezienie i określenie takich elementów charakterystycznych dla określonej branży czy danego typu firm pokazuje, jakie rzeczy są najważniejsze i na czym kadra zarządzająca powinna się najbardziej skupić. Niektóre elementy są wspólne dla wielu sektorów i często pojawiają się w analizach kluczowych czynników sukcesu. Będą to np. struktura organizacyjna firmy (typy zarządzania, stosunki między pracownikami, tryb pracy itp.), sytuacja finansowa organizacji (im lepsza, tym lepszy potencjał rozwojowy i możliwości powielania zysków), wizerunek przedsiębiorstwa (pozytywny wizerunek wzbudza sympatię klientów i wpływa na podejmowanie współprac przez inne jednostki).

 

Wiek ma znaczenie! Kluczowy element w analizie KCS – stopień rozwoju firmy.

W analizie KCS pod uwagę powinien być brany wiek organizacji i jej obecny status rozwoju. Należy określić czy jest ona młoda i dopiero wzrasta, czemu towarzyszą duże wydatki, czy osiągnęła właśnie szczyt produkcji oraz zysków ze sprzedaży, czy towarzyszą jej może tendencje spadkowe wydajności, a nawet próby reanimacji. Na każdym z tych etapów inne czynniki będą kluczowe dla odniesienia sukcesu.

 

Analiza KCS – zebranie danych i interpretacja wyników.

Na koniec KCS przeprowadza się analizę najmocniejszych i najsłabszych stron firmy, aby przekonać się, jakie elementy będą wspierać jej dążenie do wzrostu, a które wady mogą powodować regres. Działaniem wspierającym analizę KCS może być porównanie firmy do innej organizacji, której wiedzie się lepiej lub stworzenie profilu firmy idealnej, która spełnia wszystkie kluczowe czynniki sukcesu i na której nasza firma będzie się wzorować.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.