(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Efektywność organizacji

EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI – również nazywana „efektywnością organizacyjną”; jest to zdolność organizacji do wydajnego i optymalnego gospodarowania swoimi zasobami, a także umiejętność sprawnego reagowania na zmiany (np. skorzystanie z pojawiającej się okazji czy szybkie rozwiązanie powstałego nagle problemu).

Wysoki poziom efektywności organizacyjnej zapewnia właściwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa , sprawia, że firma się rozwija i zyskuje przewagę pośród konkurencyjnych organizacji na rynku. Poziom może być zmierzony za pomocą wskaźników efektywności. Biorą one pod uwagę czynniki pojawiające się w środku organizacji i poza nią. Powinny być one systematycznie monitorowane i sprawdzane, stanowiąc priorytet o takiej samej randze, jak bieżące zadania.

Na efektywność organizacji mają wpływ m.in.:

  • 1. Procent wykonania założonych celów.
  • 2. Czas potrzebny poszczególnym pracownikom na wykonanie pracy.
  • 3. Nakłady finansowe potrzebne na wykonanie danego produktu/usługi.
  • 4. Sposób realizacji projektów i inicjatyw w firmie.
  • 5. Optymalizacja podstawowych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]