(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Efektywność pracownika

EFEKTYWNOŚĆ PRACOWNIKA – jest czynnikiem, od którego w znaczącej mierze zależą wyniki całej organizacji/ firmy. Aby pracownik był efektywny, należy jak najlepiej dopasować jego indywidualne predyspozycje psychiczne i fizyczne oraz umiejętności do stanowiska, które ma obejmować oraz do zadań przed nim postawionych.

Efektywność pracownika powinno się mierzyć regularnie, by uzyskiwać rzetelną opinię zwrotną na temat wydajności i osiąganych wyników. Możemy wtedy określić, czy dana osoba wkonuje powierzoną prace z oczekiwaną przez nas efektywnością.

 

Za pomocą jakich narzędzi mierzyć efektywność pracownika?

1. Analiza wyników osiąganych przez pracowników – odbywa się na podstawie konkretnych danych np. ilość pozyskanych klientów, sprzedanych towarów, wykonanych telefonów, przeprowadzonych wizyt handlowych, opinii itd.

2. Audyt personalny – może zostać przeprowadzony przez osobę sprawującą stanowisko kierownicze w danym przedsiębiorstwie lub przez firmę zewnętrzną; zazwyczaj realizowany jest pod koniec roku lub w okresie podsumowań za wybrane okresy. Polega na analizę procesów zachodzących w firmie, raportów, oraz ocenie kadry pracowniczej i poznaniu ich stanowisk wobec swojej pracy, kadry kierowniczej i opinii na temat danych pracowników. Audyt ma na celu definicję kompetencji i potencjału pracowników.

3. Testy kompetencji – przeprowadzane zazwyczaj przy rekrutacji nowych pracowników; mają na celu zdefiniowanie cech i predyspozycji danej osoby do wykonywania określonej pracy. Mogą to być ankiety osobowościowe, czy zadania do rozwiązania. W ramach testów może zostać również przeprowadzony wywiad kompetencyjny, podczas które zadawane są pytania, mające ocenić, jak zachowa się dana osoba w określonej, nieraz nagłej i trudnej sytuacji. Rodzajem testów kompetencji jest również „assessment center”, czyli kilkudniowa obserwacja pracownika lub kandydata na pracownika i jego zachowania w danym otoczeniu i konkretnych sytuacjach. Z kolei na wstępnym etapie wyboru kandydatów można posłużyć się testami przeprowadzanymi online.

4. Testy psychometryczne – mogą być przeprowadzane zarówno w stosunku do obecnych pracowników, jak i przy procesie rekrutacji nowych osób. W odróżnieniu od testów kompetencji, które sprawdzają widzę, umiejętności i cechy charakteru, testy psychometryczne skupiają się wyłącznie na określeniu predyspozycji, osobistych cech, sprawdzeniu reakcji i zachowań na różne sytuacje.

Poziom efektywności pracownika może zarówno wzrosnąć, jak i się obniżyć. Zwiększanie efektywności może być uzyskiwane za pomocą różnych narzędzi, które opisaliśmy tutaj (efektywność pracy).

 

Jakie czynniki mogą mieć wpływ na spadek wydajności pracownika?

1. Przepracowanie – wynikające często z brania na siebie zbyt wielu zadań i obowiązków. W momencie, gdy mamy dużo na głowie, ciężko nawet jedną rzecz wykonać rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem.

2. Brak umiejętności pracy w grupie – czyli trudność w uzyskaniu porozumienia w pracy nad danym tematem i chęć wykonanie wszystkiego samemu wg swojej wizji.

3. Nieumiejętność skupienia się – może być spowodowana różnymi czynnikami, również zdrowotnymi. Korzystnie jest w pracy wyeliminować wszystkie rozpraszacze – Wi-Fi w telefonie, Facebooka, itp.

4. Brak zaufania i nieustanna kontrola ze strony kadry kierowniczej – takie zachowanie osób zarządzających powoduje niepotrzebny stres i napięcie u pracowników, co nie pomaga im w spokoju wykonywać swojej pracy. Mając poczucie, że ich działania są cały czas sprawdzane, mogą doświadczyć spadku motywacji, a co za tym idzie – efektywności.

5. Brak samodzielności – taka postawa z kolei jest skutecznym pochłaniaczem czasu. Nie jesteśmy pewni swoich działań i musimy konsultować każdą decyzję z przełożonym, w obawie przed popełnieniem błędu i odpowiedzialnością za podejmowane czynności. Nieraz zatrzymuje to i utrudnia pracę.

6. Chaos organizacyjny – czyli brak planu, listy zadań do wykonania. W rezultacie poruszamy się „po omacku” i mniej efektywnie, ponieważ tracimy czas na szukanie notatek, pytania o różne kwestie. Nasza uwaga cały czas jest rozproszona i podzielona między różne obszary.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]