(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zarządzanie efektywnością

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ (ang. performance management, PM) – w ramach tego narzędzia zawierają się działania gwarantujące skuteczną realizację celów. Zarządzanie efektywnością może obejmować działania w ramach struktur organizacji, poszczególnych działów i obszarów, pracowników, czy też rozwijania produktów, usług, systemów produkcji, czynności marketingowych.

Zarządzanie efektywnością może być też realizowane jako system okresowej oceny lub system zarządzania przez cele. W każdym przypadku, istotne jest monitorowanie każdego z obszarów oraz postępów osiąganych celów.

 

Korzyści płynące ze stosowania „performance management”:

1. Zwiększenie zysków finansowych – poprzez zarządzanie efektywnością, można rozwinąć sprzedaż, zoptymalizować koszty, określić realną opłacalność realizowanych projektów, czy zdefiniować nowe, bardziej wydajne cele.

2. Zwiększenie motywacji pracowników – dzięki stosowaniu narzędzia, jakim jest zarządzanie efektywnością, pracownicy mają większą motywację, ponieważ są świadomi, że każda ich praca jest ważna i przyczynia się do wyników firmy. Zoptymalizowany system motywacyjny pozwala na osiąganie lepszych rezultatów przez pracowników, a oni sami zyskują ważne dla nich korzyści – zaufanie do płatności i premii oraz dostosowane programy rozwoju kariery.

3. Reorganizacja kontroli zarządzania – stosowanie systemu zarządzania efektywnością pomaga w lepszym systematyzowaniu danych, dokumentowaniu, sprawdzaniu zgodności procesów z prawem.

Proces zarządzania efektywnością będzie indywidualny dla danego przedsiębiorstwa, jednak podczas planowania strategii można opierać się na ogólnych punktach, które mogą być modyfikowane i stosowane do pomiarów wydajności pracowników, jak i systemów produkcji, działań marketingowych itp.:

1. Planowanie celów i określanie oczekiwań.

2. Monitorowanie i analizowanie wydajności i efektywności określonych działań.

3. Rozwijanie i ulepszanie produktów, technologii, umiejętności pracowniczych.

4. Pomiar i ocena wydajności, podsumowanie.

5. Stosowanie systemu wynagrodzeń dla wynagrodzeń.

Zarządzanie efektywnością można również przeprowadzać w oparciu o stosowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI).


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]