(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Efektywność

Efektywność to niewątpliwie jedno z najważniejszych pojęć, którego obecność odczuwamy w niemal każdej sferze. Podejmując się realizacji jakiś celów, pragniemy osiągać je jak najmniejszym kosztem, jednocześnie nie tracąc na jakości – pracy, projektu, czy samego celu.

Poniżej prezentujemy najważniejsze pojęcia związane z efektywnością, zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym.

Dlaczego efektywność? To zrozumiałe, że zależy nam na udoskonalaniu swojej efektywności, poprawiania skuteczności naszej pracy i bycia zdecydowanie wydajniejszymi – w kontekście jednostki jak i organizacji. Zachowanie związane z dążeniem do coraz lepszych rezultatów determinuje m.in. chęć rywalizacji z innymi, rosnąca konkurencja na rynku pracy, czy też rosnąca konkurencja na rynku przedsiębiorstw. Jednak jak sprawdzić czy nasze działania są skuteczne, a sam proces osiągania rezultatów odpowiednio wydajny?

Aby zmierzyć efektywność potrzebujemy pewnego narzędzia do pomiaru, które pozwoli nam przeanalizować różne elementy pojawiające się na drodze od podjęcia działań, dążących do zrealizowania danego celu, po sam rezultat.

Takim narzędziem jest właśnie efektywność w rozumieniu pewnego miernika. Zanim o samej efektywności, warto zwrócić uwagę na różnicę z często używanym zamiennie pojęciem – wydajność. Peter Drucker, jeden z najważniejszych przedstawicieli i twórców nowożytnej myśli zarządzania, definiuje wydajność jako „robienie rzeczy prawidłowo, dobrze” (ang. „doing things right”). W jego definicji wydajność to miara, która ocenia zdolność osiągnięcia wyników przy wykorzystaniu minimalnych poziomów nakładów.

Z kolei Dale Achabal, profesor marketingu na uniwersytecie Santa Clara w Stanach Zjednoczonych, zwraca uwagę na wydajność, która wiąże się zasadniczo z kosztami na minimalnym poziomie, przydzielając zasoby w ramach uzyskania jedynie optymalnych, zadawalających efektów. Zatem wydajniej nie oznacza najlepiej – zwracamy wówczas znaczącą uwagę na samo wykorzystanie zasobów, a niekoniecznie na jakość otrzymanego rezultatu, efektu.

Efektywność to również dążenie do jak najmniejszego wykorzystania zasobów, jednak tą najważniejszą wartością jest sam efekt i jego jakość, która domyślnie ma być najlepsza.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów