(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Efektywność osobista

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA – jest to umiejętność osiągania najlepszych możliwych wyników podjętych przez nas działań, przy jednoczesnym minimalizowaniu nakładu pracy, czasu i energii potrzebnych w tym procesie. Istnieje kilka sposobów, na poprawienie naszej efektywności osobistej.

Poznaj najważniejsze metody poprawy efektywności osobistej:

Metody poprawy efektywności osobistej są w dużym stopniu spójne z budowaniem nowych nawyków i kształtowaniem samodyscypliny.

1. Ustalanie celów – zarówno długoterminowych, jak i tych bieżących. Pomaga zorganizować nam czas i usystematyzować działania, które należy podjąć.

2. Wstawanie wcześnie rano – daje możliwość wykonania zadań, na które zwykle nie starcza nam czasu.

3. Ułożenie porannej rutyny – czyli przykładowo rozpoczęcie dnia od ćwiczeń, porządnego śniadania, lektury przy kawie.

4. Pełne skoncentrowanie na jednej rzeczy – wysoki poziom skupienia zwiększa naszą wydajność, warto więc stworzyć sobie otoczenie wolne od „rozpraszaczy”.

5. Asertywność – dzięki asertywnej postawie jesteśmy w stanie lepiej zarządzać swoim czasem i efektywnie go wykorzystywać.

6. Równowaga między pracą a życiem prywatnym – czyli znajdowanie czasu na przyjemności, relaks, odpoczynek, pasje, rodzinę i znajomych oraz zdrowie.

7. Rozwijanie się, w szczególności w swoim zawodzie – posiadanie dużej wiedzy i umiejętności

z danego zakresu pomaga odnieść większe rezultaty.

8. Samomotywacja – czyli wewnętrzna potrzeba dążenia do celów i podejmowania działań, które do nich prowadzą (nawet tych, których nie mamy chęci wykonywać). Do analizy własnej efektywności i monitorowania postępów związanych z wykonywaniem zadań i realizacją celów można użyć pomocnych aplikacji mobilnych i komputerowych, o których pisaliśmy m.in. tutaj.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]