(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Efektywność zarządzania

EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA – w sferze zarządzania, efektywność określa się jako wynik przeprowadzonych czynności przez zespół zarządzający stworzony w relacji do kapitału, który został zainwestowany oraz kosztów które zostały poniesione.

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi może być mierzona w dwóch kategoriach:

1. Wydajność – czyli optymalizowanie kosztów nakładów, potrzebnych do realizacji wyników

2. Skuteczność – czyli podejmowanie działań prowadzących do dobrych wyników.

 

Na efektywność zarządzania składają się takie czynniki, jak:

1. Wydajność dystrybucyjna – polega na zainwestowaniu kapitału w działania/ludzi/produkty, które maja szansę przynieść realne zyski.

2. Zwrot z kapitału – następuje, gdy zyski przekraczają kapitał. Jeśli są znacząco wyższe niż początkowy kapitał, można mówić o wysokiej wydajności. Zarząd powinien więc efektywnie gospodarować pieniędzmi, technologią, narzędziami, maszynami.

3. Produktywność – jej wskaźniki różnią się w zależności od wielkości danej firmy i branży; przedsiębiorstwo działające na dużą skalę i inwestujące znaczący kapitał w pracownika powinno mieć również wysoki stopień produktywności.

4. Efektywność zasobów – czyli zoptymalizowanie stopnia zużycia określonych zasobów, bez jednoczesnego spadku ich wydajności.

5. Wydajność procesu – czyli zoptymalizowanie czasu, pracy i kosztów potrzebnych na realizację procesu w stosunku do jego wydajności.

6. Efektywność kosztowa – czyli wartość celów biznesowych i osiąganych wyników; np. koszt pozyskania klienta jest pomiarem stopnia efektywności działań marketingowych.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]