(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Funkcje menedżera

Funkcje menedżera – Każdy menedżer przed rozpoczęciem pracy powinien zapoznać się z funkcjami, które będzie podejmował w ramach swojej pracy. Od sposobu ich pełnienia będzie zależeć integracja całego zespołu pracowniczego, jakość wykonanej pracy czy czas nad nią spędzony.

 

Podział – 3 obszary funkcji menedżera.

Funkcje menedżera - rola managera w organizacji.

Funkcje menedżera można pogrupować w kilka obszarów. Będą to obszar decyzyjny, obszar organizacyjny i obszar interpersonalny.

 

Obszar decyzyjny.

Funkcje związane z obszarem decyzyjnym silnie powiązane są z odpowiedzialnością za pracę swojego działu czy firmy. To właśnie dzięki tym funkcjom menedżer ma ostatnie słowo, podejmuje najważniejsze decyzje czy przejmuje konsekwencje w razie niepowodzenia. Dzięki swoim umiejętnościom wszyscy oczekują, że będzie podejmował jak najlepsze decyzje, jednak kiedy odniesie porażkę wskutek swoich złych przewidywań, to właśnie on może być najmocniej obwiniany. W sytuacji powstania konfliktu menedżer staje się negocjatorem, chcąc doprowadzić do zażegnania sporu. Ważną funkcją wchodzącą w obszar decyzyjny jest dysponowanie oraz rozdzielanie różnych zasobów, które firma i menadżer posiadają.

 

Obszar organizacyjny.

Funkcje organizacyjne obejmują równie ważne działania. W ich skład wchodzi między innymi pełnienie roli rzecznika firmy, który działa w jej interesie na oficjalnych spotkaniach. Wiąże się z tym konieczność posiadania dużej wiedzy o własnej organizacji, a także jej obszarze działania. W skład funkcji organizacyjnych wchodzi też budowanie zespołu i kierowanie nim. Dobór odpowiednich pracowników ma niebagatelny wpływ na późniejszą pracę, zatem proces rekrutacji jest kolejnym obszarem wiedzy, z którym menedżer powinien być zaznajomiony. Do funkcji organizacyjnych zalicza się także ogólna organizacja pracy, w której skład wchodzą chociażby analiza działań, planowanie strategii rozwoju czy ocena pracowników. Umiejętności typu zbudowanie grafiku dla pracowników również mogą być wymagane od menedżerów.

 

Obszar interpersonalny.

Trzecim obszarem – choć nie mniej ważnym – są funkcje interpersonalne. Obejmują one wyznaczanie celów, dzięki którym zespół wie, do czego dąży, a menedżer pomaga mu to osiągnąć. Pracuje ponadto nad motywacją pracowników. To od niego zależy, jaką strategię obierze – może na przykład wybrać rolę autorytarnego przywódcy, który najchętniej posługuje się karami i nagrodami lub choćby skupiać się na budowaniu relacji z pracownikami jak równy z równym. W ten obszar wchodzą szkolenia zespołu czy stwarzanie takiej atmosfery pracy, w której wszyscy będą się czuli komfortowo, doświadczając szacunku oraz poczucia bycia potrzebnym. Następną rzeczą jest reprezentowanie firmy poza jej siedzibą oraz nierzadko bycie „twarzą” organizacji, a więc kimś, z kim może być ona utożsamiana. Szerzenie interesów firmy to ważne zadanie, które może wpływać na jej wizerunek czy choćby chęć współpracy ze strony innych organizacji. Jeżeli menedżer piastuje władzę nad dużą firmą staje się pośrednio osobą publiczną, zatem wpływać to może na jego prywatność oraz rozpoznawalność.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.