(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Kim jest menedżer?

Kim jest menedżer – to osoba, która uczestniczy w procesie zarządzania. Pojęcie menedżera powiązane jest z wysokimi stanowiskami w organizacjach. Jego celem jest wyznaczanie zadań, koordynowanie nimi, a także dowodzenie zespołem. Pełnienie roli menedżera wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Słowo menadżer często stosuje się zamiennie ze słowami: kierownik, team leader, szef itp.

 

Rola i funkcje menedżera.

Kim jest menedżer?.

Menadżer, oprócz kierowania zespołem, pełni też rolę jego reprezentanta. Można powiedzieć, że jest jego ,,wizytówką”. To od niego zależy tempo pracy zespołu oraz przydzielanie mu zadań. Zazwyczaj ostatecznie to on podejmuje decyzje, jednak niektórzy menedżerowie odchodzą od tak autorytarnego modelu na rzecz współpracy i współdecyzyjności z podwładnymi. Wówczas hierarchia zanika i wszyscy pozornie stają się sobie równi w miejscu pracy.

 

Wysokość wynagrodzenia i stopień odpowiedzialności.

Wysokość zarobków menedżerów oraz stopień ich odpowiedzialności zależą od szczebla, na jakim się oni znajdują. Tę kategorię zawodową dzielimy na menedżerów niższego, średniego oraz wyższego szczebla. Menedżerowie z pierwszej kategorii zazwyczaj mają bezpośredni kontakt z pracownikami. Menedżerowie średniego szczebla nawiązują kontakt z zespołem za pośrednictwem tych pierwszych oraz innych osób, analogiczna sytuacja zachodzi w przypadku menadżerów wyższego szczebla, zajmujących już bardzo odpowiedzialne stanowiska, które wiążą się również z wyższym wynagrodzeniem.

 

W zależności od branży możemy wyróżnić menedżerów: piłkarskich, sprzedaży, kultury, sportu, produktu, gastronomii, jakości, logistyki, finansów, HR (zasobów ludzkich), projektu, administracji i wielu innych.

 

Nie każdemu pisane jest stanowisko menedżerskie.

Skuteczny menedżer powinien odznaczać się szeregiem cech, które pozwolą mu skutecznie pełnić swe obowiązki. Nie jest tajemnicą, że nie każdy ma predyspozycje, żeby zostać menedżerem. Odpowiednie cechy osobowości występujące z określonym temperamentem mogą sprzyjać niektórym osobom w dojściu do stanowiska menedżera oraz utrzymaniu go.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]