(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Skuteczny menedżer

Skuteczny menedżer – piastowanie stanowiska menedżera to duża odpowiedzialność zarówno wobec zespołu, jak i swoich przełożonych. Tylko skuteczny menedżer będzie w stanie przeprowadzić zespół przez trudne zadania. Ponadto jego nastawienie do pracy rzutować będzie na nastrój wszystkich pracowników oraz ich zaangażowanie w obowiązki. Wizerunek menedżera powinien kreować osobę, która daje podwładnym przykład i którą warto naśladować.

 

Wartościowe cechy skutecznego menedżera.

Skuteczny menedżer.

Skuteczny menedżer powinien wyróżniać się pewnymi cechami charakteru, które będą mu sprzyjać w pracy. Dużą rolę wśród nich odgrywają wysoka asertywność, znajomość swoich kompetencji, rozważne postępowanie, a także wysoka obowiązkowość i samodyscyplina. Warto pamiętać, że wymagający menedżer powinien wymagać też wiele od siebie. Dlatego dobrze, aby wysoko wykwalifikowany zespół był prowadzony przez specjalistę. Taka sytuacja raczej będzie występować przy menedżerach średniego oraz wysokiego szczebla. Na ogół im wyższy jest szczebel, na którym znajduje się menadżer, tym większy stres może wywoływać praca oraz tym więcej poświęconego czasu może ona wymagać. Dlatego skuteczny menedżer musi być odporny na stres, inaczej zakres odpowiedzialności może przerosnąć jego możliwości i uniemożliwi oddzielenie życia prywatnego od pracy. Warto również zaznaczyć, że wszystkie wymienione powyżej elementy są do wypracowania. Nie każdy w sposób naturalny ukształtował w sobie umiejętności asertywnej postawy bądź wysokiej odporności na stres i presję. Są to umiejętności, które menedżer może nabyć by podnieść swoją skuteczność.

 

Wysoka kompetentność, znajomość branży i elastyczność w działaniu.

Skuteczny menedżer powinien znać tajniki zarządzania. W końcu to on jest osobą prowadzącą podwładnych przez projekty czy zlecenia. Jednocześnie dużą zaletą będzie jego wielozadaniowość. To on będzie reprezentował pracowników w firmie i na zewnątrz, to on najczęściej będzie podejmował decyzje oraz to on powinien przedstawić swoją wizję zespołowi. Oprócz tego musi znać branżę, w jakiej obraca się firma, dla której pracuje. Nie jest to zadanie łatwe oraz wymaga dużej wiedzy i elastyczności od menedżera, dlatego to właśnie najlepsi otrzymują propozycje pełnienia tych obowiązków.

 

Współpraca, feedback i szczerość.

Wspólnym mianownikiem dla pracowników i menedżera powinna być współpraca. Rywalizacja między tymi dwoma komórkami zaprzepaści szansę na wypracowanie dobrej komunikacji oraz wzajemne poznanie swych mocnych oraz słabych stron. Jednocześnie współpraca nie musi oznaczać ciągłego chwalenia. Oczywiście komplementy są w cenie, podobnie jak dostarczanie podwładnym wartościowego feedback’u odnośnie wykonanej pracy. Jednak odpowiednia krytyka w odpowiednim dla niej momencie będzie lepsza niż fałszywa pochwała.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]