(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Menedżer

Pojęcie „menedżer” pozostaje uniwersalne i definiowane jako osoba posiadająca wymagane do pełnienia stanowiska kierowniczego kompetencje oraz zarządzająca pewnym zasobem, najczęściej zasobem ludzkim. Jednak przypisując do tego pojęcia kolejne, zawęża się jego znaczenie do konkretnego segmentu np. menedżer sprzedaży, menedżer produktu czy menedżer logistyki. W tej kategorii słowniczka przybliżymy rolę i funkcję menedżera oraz przedstawimy znaczenia wybranych typów menedżerów.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów