(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Umiejętności menedżera

Umiejętności menedżera – każdy menedżer musi posiadać odpowiednie umiejętności, aby skutecznie realizować zadania w pracy. Dobry menedżer w dużej mierze skupia się na członkach zespołu co powoduje wzrost ich wydajności, a tym samym polepszenie efektów ich działań.

 

Przywództwo.

Umiejętności menedżera.

Jedną z umiejętności, jakimi powinien wykazywać się menedżer jest przewodzenie innym. Osoba pełniąca funkcję menedżera powinna być inspiracją do pracy i wzorem, do którego chcą dążyć pracownicy. Lider taki musi być wydajny i przedsiębiorczy oraz przede wszystkim skuteczny. Odpowiednia organizacja, a także skuteczne delegowanie zadań polepszają funkcjonowanie firmy. Może to pozytywnie odbić się na pracownikach w postaci awansów czy premii. Dlatego umiejętności menedżera obejmują przede wszystkim dobre i mądre przywództwo. Menedżer musi wzbudzać zaufanie oraz sprawiać, że podwładni będą chcieli za nim podążać.

 

Umiejętności interpersonalne i intrapersonalne.

Wyżej wymienione cechy wiążą się bezpośrednio z umiejętnościami interpersonalnymi, które powinny być wysoko rozwinięte. Rozumienie innych ludzi oraz reagowanie na ich potrzeby to cenna wiedza, zwłaszcza na stanowisku menedżera. Będzie ona przydatna w komunikacji na linii menedżer-pracownicy oraz menedżer-klient. Bardzo ważne jest zrozumienie, że każda osoba ma inne cele, inne potrzeby i zasady, według których postępuje. Szerokie perspektywy pomogą więc rozumieć innych ludzi, zwłaszcza podwładnych, dzięki którym menedżer osiąga wyznaczone cele. Znajomość zasad perswazji, a także umiejętność rozpoznawania manipulacji pozwolą uniknąć strat ze strony osób działających na niekorzyść menedżera. Obok umiejętności interpersonalnych przydatne będą też te intrapersonalne odpowiedzialne za wgląd wewnątrz siebie. Znajomość swoich kompetencji, dobrych oraz złych cech, a także emocji i uczuć pozwoli na lepszą komunikacje ze światem zewnętrznym – a lepsza komunikacja to również mniej konfliktów, które zaburzają rytm pracy czy negatywnie wpływają na relacje w zespole. Inteligencja emocjonalna, oprócz środowiska pracy, będzie także przydatna w codziennym życiu oraz poprawi jego jakość.

 

Współpraca.

Ważną umiejętnością jest nastawienie na kooperację oraz wzajemną pomoc. Zespół dąży do jednego celu, nie ma więc sensu wchodzenie w konflikty i nastawienie na niezdrową rywalizację. Menedżer ponadto powinien wspierać pracowników w ich rozwoju oraz pomagać im osiągać osobiste cele. Dzięki temu będzie mógł podtrzymać pozytywną atmosferę wypełnioną wzajemnym szacunkiem i zaufaniem, co pozwoli zbudować zgrany zespół, gdzie każdy z członków jest ważny, ale też praca jednostki działa na korzyść całej grupy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]