(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Przywództwo w zarządzaniu

Przywództwo w zarządzaniu – w celu przyjrzenia się bliżej przywództwu sięgnijmy jeszcze głębiej i zastanówmy się czym jest władza? W prostym rozumieniu to sprawowanie nadzoru i kontrola zasobów. Dlatego też cechą władzy jest asymetryczność. Dostęp do władzy zawsze jest ograniczony i uzyskanie przywileju jej dzierżenia przypadnie tylko nielicznym. Władza – a więc przywództwo – może być ścisła albo swobodna. Choć nie zawsze wykorzystywana w słusznych celach, jest potrzebna w każdej grupie, nawet pod słabą postacią, ponieważ porozumienie się i podjęcie decyzji byłoby niemożliwe ze względu na różne zdania i poglądy członków grupy małej, jak na przykład zespół pracowniczy lub dużej, jak naród jednego państwa. Władzy można się sprzeciwiać, popierać ją, sprawować, jednak jest potrzebnym konstruktem, który pozwala funkcjonować całym społeczeństwom.

 

Przyznawanie przywództwa i koszt jego sprawowania.

Przywództwo w zarządzaniu.

Wbrew pozorom większość ludzi swobodnie poddaje się przywództwie i nie ma w tym nic złego. Mądry lider umie poprowadzić grupę tam, gdzie zaspokoi ona najwięcej swych potrzeb. Co ciekawe, władza nie tylko jest zdobywana. Jest także dobrowolnie lub mimowolnie przyznawana przez ludzi. Poddanie się władzy jest wręcz wygodne, ponieważ wtedy ostateczna decyzja należy do przywódcy. Jest to przywilej, jednak okupiony pewnym kosztem – lider jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za podjęte działania i to on w dużej mierze poniesie konsekwencje złego wyboru. Wystarczy wyobrazić sobie osobę zarządzającą zespołem – to ona zbierze najwięcej krytyki i oskarżeń, gdy wykonanie jakiegoś zadania się nie powiedzie.

 

Kto może stać się przywódcą?

Kto zatem zdobywa przywilej przywództwa? Są to jednostki aktywne i dobrze widoczne na tle innych. Dodatkowo muszą wykazywać się wysokimi kompetencjami społecznymi, a także posiadać zauważalną wiedzę, która wyróżnia takie osoby wśród grupy. Można powiedzieć, że ,,byle kto” nie zostanie przywódcą. Kolejnym tego czynnikiem jest to, że inni muszą widzieć korzyści, jakie grupa uzyska poprzez kierownictwo tej właśnie osoby. Atutami zwiększającymi szanse na władzę są uczciwość i sprawiedliwość. Niestety, umiejętne stosowanie manipulacji może zwiększyć szanse uzyskania władzy.

 

Przywództwo a zarządzanie.

Przywództwo ma wiele wspólnego z zarządzaniem, w końcu przywództwo to zarządzanie ludźmi i zasobami. Ponadto zarządzanie to władza pod postacią opieki nad mniejszą grupą ludzi. W takiej relacji obie strony muszą mieć do siebie zaufanie. Jego brak nie sprawdzi się, gdy na każdym kroku obecne będą wzajemne podejrzenia. Grupa bowiem chce powierzyć siebie w ręce kogoś odpowiedzialnego, kto będzie stał za nią murem oraz poprowadzi, gdy będzie to konieczne.

[kkstarratings]