(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Przywództwo w grupie

Przywództwo w grupiepolega na nadawaniu grupie kierunku działania, inspirowaniu poszczególnych osób. Najczęściej kojarzy się z zarządzaniem, władzą, posiadaniem autorytetu. Przywódca może być wybrany przez pozostałych członków grupy, nadany z góry przez inne osoby odpowiedzialne lub „samozwańczy”. Niełatwo odgadnąć, że przywódca wybrany poprzez głosowanie lub inną procedurę będzie najbardziej ceniony przez innych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby przywódca przychodzący z zewnątrz zyskał w oczach grupy poprzez swoją odpowiednią postawę.

 

W jakich dziedzinach praktykuje się przywództwo w grupie?

Archetypy marki.

Przywództwo występuje w różnych dziedzinach. Będzie to polityka, gdzie przywódcą może być głowa kraju, czyli prezydent, premier; lider partii politycznej; przewodniczący organizacji międzypaństwowych lub różnych unii. Przywództwo to także nieodłączny element biznesu i objawiać się będzie w zarządzaniu firmą, kierowaniem zespołem pracowników, prowadzeniem negocjacji itp. Istnieje również przywództwo społeczne, mające często (ale nie wyłącznie) charakter nieoficjalny, gdzie przywódcą może być szanowany i doświadczony członek społeczności, np. w grupach działających na rzecz ochrony środowiska, grupach sąsiedzkich odpowiadających za dobre funkcjonowanie osiedla lub innych społecznościach angażujących się w ważne dla nich sprawy.

 

4 główne cechy, którymi wykazywać się powinien przywódca grupy.

Dobry przywódca powinien odznaczać się:

  • Charyzmą – bardzo cenną cechą jest umiejętność zgromadzenia wokół siebie ludzi, „porywania tłumów” oraz przekonywania ich do swoich pomysłów, a następnie ich realizacji. Charyzmatyczny przywódca będzie potrafił także utrzymać zaangażowanie podległych mu osób, ale także sprawi, że ludzie go polubią. Mało kto podążyłby za człowiekiem, którego nie darzy sympatią, czyż nie?

 

  • Asertywnością – to zdolność przeforsowania swoich poglądów oraz konsekwentne ich realizowanie, oczywiście w granicach szacunku do innych ludzi. Asertywność to domena osób zdolnych do konstruktywnej krytyki oraz postępowania zgodnie ze sobą, nawet jeśli komuś się to nie podoba. Pomimo nacisków innych, asertywny przywódca działa zgodnie z własna wizją.

 

  • Aktywnością – niezaangażowany przywódca bez inicjatywy nie zdziała wiele. Aktywność lidera powinna inspirować innych do podążania w jego ślady.

 

  • Komunikatywnością – zdolności interpersonalne to podstawa dla kogoś, kto chce stać na czele grupy ludzi. Posiadanie kompetencji w zakresie komunikacji jest niezmiernie ważne, ponieważ pozwala jasno komunikować swoje oczekiwania oraz gra olbrzymią rolę w rozwiązywaniu konfliktów, które są nieuniknione w większych zbiorowiskach.

[kkstarratings]