(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Przywództwo

Pojęcie „przywództwo” nie jest możliwe do jednoznacznego, właściwego zdefiniowania. Ogólną definicją będzie: przywództwo to proces, w którym osoba wpływa na innych, aby osiągnąć wspólny cel i kieruje organizacją w sposób, który czyni ją bardziej spójną i zgodną. Poniżej prezentujemy pojęcia związane z przywództwem, sposobami jego praktykowania i wyjaśniającymi istotę tego pojęcia.

Przywództwo – pojęcie niejednoznaczne do zdefiniowania.

Nie sposób zdefiniować jednoznacznie i właściwie pojęcia przywództwo. Istnieje przekonanie, że jest tyle definicji przywództwa, ile osób starających się je zdefiniować. Przykładowe definicje przywództwa:

 

„Proces, w którym jednostka wpływa na grupę osób, aby osiągnąć wspólny cel.”

Peter Northouse (2007)

 

„Przywództwo to proces wpływania na zachowanie innych osób, aby chętnie i entuzjastycznie pracować na rzecz osiągnięcia określonych celów. Wskazuje na zdolność jednostki do utrzymywania dobrych relacji z ludźmi i motywowania innych do osiągania celów organizacyjnych”.

David. A. Olson (2009)

 

„Przywództwo inspiruje innych do realizacji Twojej wizji zgodnie z ustalonymi przez Ciebie parametrami, o ile staje się to wspólnym wysiłkiem, wspólną wizją i wspólnym sukcesem.”

Steve Zeitchik (2012)

 

„Przywództwo jest procesem wpływu społecznego, który maksymalizuje wysiłki innych osób zmierzające do osiągnięcia celu.”

Kevin Kruse (2013)

 

Przywódcą się rodzi czy staje?

Jest wiele przekonań świadczących o tym, że przywódcą się rodzimy. Od urodzenia posiadamy pewne predyspozycje naturalne, które z czasem są kształtowane i rozwijane, przybierając odpowiednią formę. Niektóre posiadane przez nas cechy mogą wpływać na nasze działania, Arthur Jago (1982) nazywa to Trait Leadership (ang. cechy przywództwa).

Kiedyś uważano, że przywódcy się rodzili, a nie byli tworzeni. Jednak dziś ostatecznie uważa się, że przywódcą się staje, a nasze wrodzone predyspozycje wspomagają proces przywództwa i pomagają podejmować  decyzje i działania sprawniej czy skuteczniej. Podczas nauki przywództwa nabywane zasoby umiejętności, a w szczególności wiedzy, mogą wpływać na predyspozycje naturalne i cechy przywódcy, takie jak: przekonania, wyznawane wartości, etykę czy charakter. To właśnie wiedza i umiejętności, a także doświadczenie ostatecznie wpływają na proces przywództwa. Jednocześnie inne atrybuty przywódcy, predyspozycje naturalne, wpływają na pewne cechy, które czynią jego wyjątkowym i kształtują ten indywidualny styl przywództwa przez niego praktykowany.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów