(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Przywództwo transformacyjne

Przywództwo transformacyjne – to typ przywództwa uznawany za jeden najbardziej efektywnych. Przywództwo transformacyjne zakłada porozumienie między liderem a jego pracownikami – zachodzi między nimi obustronna wymiana informacji przełożony <-> podwładni, nie zaś komunikacja jednostronna, czyli przełożony -> podwładni. Ten typ przywództwa opiera się na aktywnym uczestnictwie zespołu w realizowaniu wizji firmy. Nie ma to być jednak automatyczne podążanie za wytycznymi w zamian za otrzymywane wynagrodzenie, ale działania podejmowane z refleksją.

 

Rola lidera i zespołu w przywództwie transformacyjnym.

Przywództwo transformacyjne.

Zadaniem lidera jest przekonać pracowników do postępowania zgodnie z zasadami organizacji oraz do podzielania jej wizji. Praca jest najefektywniejsza, gdy grupa świadomie podziela zaproponowane jej zasady funkcjonowania. Przywództwo transformacyjne zakłada także wymianę informacji w kierunku podwładni -> przełożony, zatem obie te strony oddziałują na siebie nawzajem. Motywowanie jednostek odgrywa dużą rolę w tym typie przywództwa. Ważne, aby odbywało się indywidualnie i było dopasowane do osoby. Kluczem do najefektywniejszej pracy będzie bowiem motywacja oparta na osobistym zaangażowaniu w pracę.

 

Przywództwo transformacyjne i jego powiązania ze stylami zarządzania.

Przywództwo transformacyjne ma wiele wspólnego z demokratycznym i afiliacyjnym stylem zarządzania. W demokratycznym stylu ważne jest zaangażowanie pracownika. Zdanie każdego z osobna wnosi wiele do działań całej grupy, która stara się brać pod uwagę stanowiska wszystkich podwładnych. Styl afiliacyjny skupia się na potrzebach ludzi oraz budowaniu relacji lider – pracownicy. Rozwój zespołu ma duże znaczenie w kontekście stylu afiliacyjnego i przywództwa transformacyjnego. Pracownik z wysokimi kompetencjami to też skuteczny pracownik. W takim wypadku lider powinien stanowić przykład do naśladowania, a więc być najbardziej zaangażowany, najbardziej kompetentny i podejmować najlepsze z możliwych decyzji. Duże znaczenie odgrywa charyzma przełożonego, posiadanie wielu umiejętności miękkich umożliwi skuteczne piastowanie stanowiska lidera. Przywództwo transformacyjne pochłania wiele energii, zatem przełożony powinien wykazywać się dużą aktywnością, bez której mógłby nie być w stanie podołać wielu zadaniom. Dużą zaletą tego przywództwa jest szybkie i zdecydowane podejmowanie decyzji (tym akurat różni się od stylów demokratycznego i afiliacyjnego). Przywódca taki powinien być także wyczulony na sygnały zewnętrzne płynące od konkurencji oraz wykazywać się umiejętnością szybkiego reagowania na nie. Jest to kolejny obszar, wymagający wysokich kompetencji i doświadczenia.

[kkstarratings]