(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Aktywna sprzedaż

Aktywna sprzedaż – model sprzedażowy skupiający się w całości na sprostaniu oczekiwaniom klienta i próbie zaspokojenia jego potrzeb. Aktywna sprzedaż zachodzi wówczas, kiedy sprzedawca zna dobrze produkt czy usługę (korzyści, funkcje, działanie) oraz zna potrzeby klienta i na podstawie tych dwóch czynników – aktywnie wspiera klienta w procesie decyzyjnym, zaspokajając jego potrzeby, oferując mu produkt, który realnie potrzebuje lub proponując inne, dodatkowe produkty, które mogą zaspokoić jego potrzeby i zwiększyć satysfakcję z zakupu. Innymi słowy, aktywna sprzedaż to profesjonalna obsługa klienta, podczas której sprzedawca podczas kontaktu z klientem, nieustannie zbiera informacje o jego potrzebach i na ich podstawie dokonuje próby zadowolenia go, proponując produkty, które zaspokoją jego potrzeby.

 

Aktywna sprzedaż vs. sprzedaż bierna.

Aktywna sprzedaż.

Bierna sprzedaż to sytuacja, w której pozostawiamy klientowi decyzję o zakupie, bez próby wpłynięcia na jej pozytywne podjęcie. Przykładem biernej sprzedaży jest sytuacja, podczas której spotykamy się z wątpliwościami ze strony klienta wobec naszego produktu lub usługi oraz otrzymujemy komunikat, że musi się zastanowić lub skonsultować się z osobami trzecimi bądź musi porównać naszą ofertę z konkurencją, a my oczekujemy jego decyzji. Nie podejmujemy próby pomocy klientowi w rozwianiu wątpliwości, udzieleniu dodatkowych informacji, znalezieniu innego produktu lub usługi, która spełni jego oczekiwania czy zaspokojenia jego potrzeb modyfikacją oferty. Jednym słowem – jesteśmy w takiej sytuacji bierni.

 

Korzyści z praktykowania aktywnej sprzedaży:

  • Zwiększenie szans sprzedaży oraz jej wzrost;
  • Budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z klientem;
  • Budowanie autorytetu, kreowanie wizerunku eksperta oraz zdobywanie zaufania;
  • Wzrost szans na polecenie firmy.

 

Aktywna sprzedaż, jako postawa z inicjatywą.

W środowisku biznesowym aktywna sprzedaż w kontekście funkcjonowania całego przedsiębiorstwa, jest rozumiana także jako postawa z inicjatywą w kierunku klienta – pracowników nie tylko z działu sprzedaży, ale również działu marketingu, obsługi klienta, logistyki czy nawet serwisu. Ostatecznie, każdy z wymienionych działów ma potencjalny kontakt z klientem i przyczynia się do zaspokojenia jego potrzeb czy też wyposaża klienta w niezbędne dla niego informacje i bierze udział w jego procesie decyzyjnym.

Jeżeli już teraz chcesz poprawić umiejętności związane ze sprzedażą skorzystaj z wybranych szkoleń lub z VIDEOKURSÓW, do których dostęp otrzymasz natychmiast. Videokursy znajdziesz na naszej platformie: KURSY.WITALNI.PL


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.