(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Formy sprzedaży

Formy sprzedaży – zagadnienie to określa rodzaje organizacji sprzedaży, dokonując podziału ze względu na sposób kontaktu z klientem, jego dostęp do produktu lub usługi i charakter oferowanych dóbr. Wyróżnić możemy 4 główne formy sprzedaży:

 

4 główne formy sprzedaży:

Formy sprzedaży.

Formy bezpośrednie

Klient ma bezpośredni dostęp to towaru, na drodze podjęcia decyzji o zakupie nie pojawiają się inne czynniki np. przedstawiciel handlowy.

 • Forma samoobsługowa – tutaj klient ma łatwy dostęp do towarów, sam może je pobierać. Aby mówić o takim rodzaju sprzedaży, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki, m.in.: odpowiedni metraż lokalu przeznaczonego na ekspozycję produktów; widoczność cen; właściwe rozmieszczenie towarów; zaplanowanie komunikacji zgodnie z zasadami bhp; zapewnienie stanowisk kasowych, przy których odbywa się zapłata za towary; możliwość samodzielnego zapakowania produktów. Ten rodzaj sprzedaży nie funkcjonuje jednak w handlu towarami wartościowymi i o dużym skomplikowaniu budowy/działania.

 

Formy pośrednie

W procesie sprzedażowym klient ma dostęp do towaru tylko z pośrednictwem przedstawiciela handlowego i nie może sam pobierać produktów.

 • Forma tradycyjna – w procesie sprzedażowym uczestniczą klient i przedstawiciel handlowy, który posiada wiedzę o produktach, prezentuje i podaje towary oraz przyjmuje zamówienia i zapłatę. Tę formę sprzedaży można podzielić na:
  • sprzedaż z rozbudowaną, kompleksową obsługą klienta, uwzględniającą analizę potrzeb;
  • sprzedaż detaliczna, która wymaga sprzedawcy do odpowiedniego wydzielenia czy opakowania towaru;
  • sprzedaż detaliczna o podwyższonym standardzie obsługi klienta, gdzie nabywca ma kontakt z towarami wybieralnymi wysokiej jakości np. biżuteria, garnitury;
  • sprzedaż z uproszczoną obsługą klienta, stosowana w sklepach drobnodetalicznych, gdzie sprzedawca pozostawia samodzielny wybór towarów klientowi

 

Forma preselekcyjna

Podobnie jak w przypadku sprzedaży samoobsługowej, tutaj klient ma możliwość wolnego wyboru wyeksponowanych produktów, a kontakt ze sprzedawcą występuje w końcowej fazie procesu, gdzie przedstawiciel udziela precyzyjnych informacji na temat produktów, doradza i finalizuje transakcję. Ta forma sprzedaży umożliwia po części określenie potrzeb klienta i dopasowanie do jego preferencji.

 

Formy specjalne

Mogą być uzupełnieniem form pośrednich, bezpośrednich i preselekcyjnych. Różnice występują na poziomie sposobu dostawy, sposobu zapłaty, kontaktu z klientem.

 • Sprzedaż z dostawą do domu – może być wielorazowa lub jednorazowa;
 • Sprzedaż z automatów – rozliczana jest przy użyciu maszyny, która pobiera należności i wydaje towary (np. napoje, pakowaną żywności);
 • Sprzedaż objazdowa (np. na wsi);
 • Sprzedaż komisowa – polega na handlu towarami innych osób i czerpaniu zysku z prowizji od zrealizowanych sprzedaży;
 • Sprzedaż ratalna – umożliwia rozłożenie płatności za dany towar/usługę na mniejsze kwoty, systematycznie wpłacane na konto odbiorcy; może odbywać się za pośrednictwem banku lub na miejscu w sklepie;
 • Sprzedaż subskrypcyjna – oznacza zapłatę za dany towar na określony czas przed jego premierą na rynku (np. książki) i gwarantuje dostawę zaraz po ukazaniu się;
 • Sprzedaż artykułów używanych – jest to handel towarami wcześniej wykorzystywanymi przez inne osoby (głównie odzież, zabawki) i sprzedaż po niższej, bardziej atrakcyjnej cenie;
 • Sprzedaż wysyłkowa – realizacja zamówień, złożonych na podstawie opisów i zdjęć produktów, zamieszczonych w katalogach lub serwisach internetowych;
 • Sprzedaż prenumeracyjna (abonamentowa) – polega na cyklicznym dostarczaniu wcześniej opłaconych dóbr (np. czasopisma, ukazującego się co miesiąc);
 • Telesprzedaż – sprzedaż za pomocą programów telewizyjnych.

Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]