(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Metoda Małych Kroków

METODA MAŁYCH KROKÓW – metoda czerpiąca z filozofii „Kaizen” (jap. „ciągła poprawa, dobra zmiana”); polega na podzieleniu na mniejsze etapy zadania czy wyznaczonego celu do osiągnięcia, które po podzielaniu sprawiają mniej trudności w realizacji.

 

Na czym opiera się filozofa „Kaizen”?

Filozofia Kaizen opiera się na systematycznym usprawnianiu, zmienianiu i systematyzowaniu programów i procesów, tak, by ciągle się doskonalić. Stosowana jest w biznesie, samorozwoju, psychologii, coachingu i wielu innych dziedzinach życia. Metoda mały kroków pozwala na stopniowe zwiększanie trudności stawianych przed sobą wyzwań, co ma korzystny wpływ na wyrabianie nowych nawyków. Prościej jest systematycznie wprowadzać małe zmiany do codziennego życia, wymagające niewielkiego wysiłku, niż jednorazowo podjąć się dużego, złożonego zadania, które może nas przerastać i wywoływać uczucie przytłoczenia. Jeśli mamy precyzyjnie określony cel, należy rozpisać plan działania.

Przykładowo, jeśli za cel bierzemy codzienne wykonywanie ćwiczeń przez godzinę, a do tej pory nie uprawialiśmy sportu w ogóle, wizja trenowania może początkowo wydawać się nieosiągalna. Stosując metodę małych kroków, możemy zacząć w pierwszych dniach ćwiczyć przez 10 minut, następnie stopniowo zwiększać ten czas. Po pewnym okresie (który dla każdego jest indywidualny), czynność ta stanie się rutyną, nawet jeśli nie jest to jeszcze planowana godzina. Filozofia Kaizen i metoda małych kroków możemy zastosować do wykonywania wielu czynności, np. czytaniu książek, nabywaniu nowych umiejętności, uczenia się nowych języków. Ważny jest tutaj plan, motywacja, systematyczność i cierpliwość – potrzeba czasu i wytrwałości na osiągnięcie rezultatów. Warto też mieć na uwadze, że wszystkie wartościowe rzeczy nie powstają od razu i wymagają określonych procesów, nakładu energii i czasu.

Więcej takich narzędzi jak „Metoda Małych Kroków” poznasz w trakcie naszego szkolenia – Zarządzanie czasem to szkolenie, które pozwoli Ci realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.