(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Nawyki

Czym tak naprawdę jest nawyk? – w psychologii termin ten oznacza czynność, która jest uskuteczniania poprzez świadome powtarzanie, w celu wykonywania jej w przyszłości systematycznie i automatycznie. Tego typu nawyki nazywa się nawykami świadomymi (terminologia rosyjska) lub generatywnymi (terminologia amerykańska).

 

W socjologii nawyk oznacza czynność rutynową, powtarzaną bez szczególnej uwagi, stanowiącą bazę porządku społecznego, czyli stanu funkcjonowania i zachowania się jednostki, które gwarantują egzystencję i postęp cywilizacji.
Do wykształcenia nawyku, wg badań ekspertów psychologii i socjologii, najczęściej potrzeba od 20 do 70 dni, w zależności od indywidualnych predyspozycji jednostki. Wartości te oczywiście mogą być mniejsze lub większe.

Możemy wyróżnić następujący podział nawyków:

  1. Nawyk ruchowo-czuciowy – nauczona, automatyczna czynność spostrzeżeniowo-ruchowa, czerpiąca z mechanizmów neurofizjologicznych. Umożliwia podjęcie działań z większą pewnością siebie, dzięki opanowaniu określonych umiejętności oraz uzyskanie przewidywalnych wyników np. w sporcie, muzyce, rzemiośle (koordynacja „oko-ręka”).
  2. Nawyk językowy – zwroty i słowa, których używamy najczęściej; określają nasz sposób komunikacji, a także podejście, nastawienie, sposób myślenia i sposób bycia oraz stosunki z innymi ludźmi. Przykładem mogą być zwroty takie jak „nie mogę”, „muszę”, „dam radę”, „nie chcę”. Ponadto takie nawyki językowe determinują i wzmacniają jeszcze bardziej nasz sposób myślenia.
  3. Nawyk myślowy – automatyczny proces myślowy, który zazwyczaj usprawnia nam codzienne działanie; ułatwia podejmowanie czynności, bez konieczności zastanawiania się nad każdym, najmniejszym działaniem. Mogą jednak, jak każdy nawyk przekształcić się na naszą niekorzyść, powodując u nas niewłaściwe emocje. Przykładem może być ciągłe porównywanie się do innych osób.
  4. Nawyk poznawczy – automatyczny proces poznawczy, tworzący i zmieniający struktury poznawcze, najczęściej błędny, charakteryzujący się nielogicznym postrzeganiem i odbieraniem zewnętrznego świata, a co za tym idzie, tworzeniem niewłaściwych założeń np. negatywne nastawienie w stosunku do konkretnych osób: „Szef na pewno znowu mnie skrytykuje”.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów