(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ocena 180 stopni

Ocena 180 stopni – składa się na nią samoocena pracownika oraz ocena przełożonego. Najczęściej stosowana jest w ocenie okresowej. Przeprowadza się ją za pomocą tego samego formularza dla obu stron – pracownika i przełożonego – który wypełniany jest z pomocą osoby, która formularz stworzyła, jako samodzielna praca na wydrukowanym arkuszu lub poprzez wprowadzanie danych do arkusza elektronicznego. Metoda 180 stopni jest szybsza niż ocena 360 stopni, w związku z czym wykonuje się ją częściej – z tego względu pozwala na bieżąco monitorować postępy pracownika oraz pomagać mu w rozwoju w firmie. Jest to technika pomocna w określeniu obszarów, nad którymi pracownik powinien popracować, może to być np. potrzeba doskonalenia języka obcego, szkolenie z obsługi programów komputerowych czy konieczność pracy nad umiejętnościami interpersonalnymi.

 

Ocena 180 stopni – działanie

Ocena 180 stopni.

Podobnie jak w ocenie 360 – w ocenie 180 stopni oceniane są kompetencje osoby dobrane pod względem obejmowanego stanowiska. Jak już było wspomniane – pracownik dokonuje ewaluacji na tym samym wzorze formularza co jego przełożony. Różnice w ewaluacji obu stron mogą być tematem do podjęcia rozmowy, która zawsze powinna wystąpić na etapie analizy wyników.

 

Plusy oceny 180 stopni

Plusem tego rodzaju oceny jest szybkość jej wykonania, a tym samym szybko uzyskane wyniki. Mogą być one wskazówką do zmian strukturalnych w firmie, awansu pracownika, przemieszczeniu go do innego działu lub pracy nad zwiększeniem kompetencji.

 

Minusy oceny 180 stopni

Minusem oceny 180 stopni jest jej mniejszy zakres wyników związany z uczestnictwem w ocenie tylko dwóch osób – w porównaniu do oceny 360 stopni, w której uczestniczy ich więcej, np. kilkanaście lub kilkadziesiąt. Ponadto taka pełna ocena (360) daje też pełniejszy obraz wykorzystania umiejętności przez pracownika na wielu polach, jakimi są chociażby obsługa klienta bądź relacje ze współpracownikami. Zdarza się także, że przełożeni nie są odpowiednio przygotowani do wystawiania ocen lub mogą być niechętni wobec tej procedury, co wpływa bezpośrednio na jej wyniki. Oprócz powyższych wątpliwości, ocena 180 stopni może być traktowana za bardzo proceduralnie przez przełożonych poprzez zbytnie skupienie na jej ewaluacyjnej wartości, zamiast na indywidualnych wynikach. Takie sztywne podejście odbija się na możliwościach, jakie kryją się w ocenie, gdyż może być ona dobrym narzędziem do poprawy funkcjonowania pracownika.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]