(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ocena pracownika

Ocena pracownika to sposób zbadania, w jakim stopniu efektywności i wydajności pracownik wykonuje swoje zadania. Forma, jaką przyjmuję ocena pracownika to zaplanowany, cykliczny i usytuowany w czasie proces, którego produktem końcowym jest bogaty w wartościowe informacje feedback.

Zachęcamy do zainteresowania się poniższymi pojęciami w kategorii ocena pracownika.

Ocena pracowników generuje 4 główne korzyści:

  • zaspokaja ciekawość pracowników o jakości wykonywanej przez nich pracy,
  • sprzyja wyższym wynikom i pozytywnemu zachowaniu pracowników,
  • może być wykorzystana jako:
    • sposób rozwoju pracownika,
    • podstawa do przyznania awansu, podwyżki czy też do podjęcia środków dyscyplinujących i korygujących zachowanie pracownika.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów