(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ocena okresowa pracownika

Ocena okresowa pracownika – dokonywana raz na dany okres ze względu na zasady firmy lub w związku z awansowaniem, przeniesieniem pracownika, udzieleniem premii, ukaraniem za błędy bądź rozwiązaniem stosunku pracy. Odbywa się raz na kwartał, na półrocze, rok itd. Ocena okresowa może mieć charakter 90, 180, 270 lub 360 stopni, przy czym najczęściej wykorzystywaną formą jest ocena 180 stopni:

  90 – dokonywana przez przełożonego;

180 – dokonywana przez przełożonego i pracownika;

270 – dokonywana przez przełożonego, pracownika i współpracowników;

360 – dokonywana przez wiele źródeł: przełożonego, pracownika, współpracowników, podwładnych, klientów itp.

 

Kryteria i cele oceny okresowej

Ocena okresowa pracownika.

Do ocenianych kryteriów należą między innymi: wiedza specjalistyczna, przestrzeganie regulaminu pracy i dyscyplina, poziom kompetencji miękkich (zdolności komunikacyjne, przywódcze, kreatywność, praca w zespole), rozwój umiejętności w obecnej pracy, znajomość wymaganych języków, trzymanie się stawianych terminów wykonywania zadań. Celem oceny okresowej jest nie tylko poprawa działania pracowników i ich lepsza koordynacja, ale może być też wyłonienie osób spełniających wymagania do uzyskania premii. Z tego względu przygotowanie do takiej oceny jest bardzo ważne dla pracownika – powinien on mieć umożliwione wcześniejsze zapoznanie się z kryteriami oceny, aby wykonać jak najtrafniejszy bilans ostatniego okresu. Przekazanie takich informacji zawczasu sprawi, że pracownicy będą czuli się potraktowani sprawiedliwie oraz dostaną czas do przygotowania się.

 

Ocena okresowa powinna być zwieńczona wykonaniem raportu, który udostępniony będzie do informacji pracownika. Oprócz tego wyniki oceny omawia z pracownikiem przełożony na zaplanowanej wcześniej rozmowie. Indywidualne podejście do każdego podwładnego jest ważnym czynnikiem, gdyż jest to jeden z celów oceny, którą nie bez powodu dokonuje się dla każdego z osobna.

 

Potrzeba weryfikacji umiejętności i chęć nieustannego doskonalenia się pracowników

Niektóre z firm rezygnują ze szczegółowych ocen, tymczasem młode pokolenie pracowników chce, aby weryfikowano ich umiejętności. Wynika to ze specyfiki współczesnego rynku pracy – niegdyś jedna osoba pracowała na danym stanowisku nieraz po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat. Obecnie młodzi pracownicy stawiają na większą mobilność a także zależy im na rozwoju swojej kariery. W tym przypadku ocena okresowa jest dobrym narzędziem dającym profesjonalny feedback osobie, która stawia na polepszanie swoich kompetencji.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]