(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni – jest to wielowymiarowa ocena pracownika przez niego samego oraz inne osoby. Zazwyczaj pozwala sprawdzić zdolności ,,miękkie” obejmujące kontakty interpersonalne, komunikatywność, radzenie sobie ze stresem i inne. Dlaczego właściwie ocena ta ma w nazwie 360 stopni? – ponieważ zawiera ewaluację dokonywaną przez osoby z kręgu konkretnego pracownika, które można rozmieścić na planie koła: współpracowników (horyzontalnie), przełożonego (u góry koła), podwładnych (u dołu koła), osoby z innych działów, czasem też klientów (horyzontalnie). Ocena 360 stopni charakteryzuje się zazwyczaj dużą liczbą uzyskanych odpowiedzi od osób, do których dotarcie może być utrudnione (np. klienci). Z tego względu jej przeprowadzenie może zająć trochę czasu i być kosztowne dla firmy.

 

Ocena pracownika 360 stopni – na czym polega?

Ocena 360 stopni.

Dzięki metodzie tej pracownik dokonuje analizy własnych umiejętności, która później zestawiana jest z odpowiedziami innych oceniających. Ewaluacja przeprowadzana jest za pomocą anonimowej ankiety, którą przygotowuje dział HR lub zewnętrzna firma. Arkusz najczęściej przybiera formę online lub papierową. Odpowiedzi różnych grup (czyli współpracowników, przełożonych, podwładnych itd.) są ważne, ponieważ pokazują, jak inni odbierają osobę i jej kompetencje w zależności od relacji, jaka między nimi zachodzi (np. pracownik – współpracownik, pracownik – klient). Anonimowość to środek do uzyskania szczerych odpowiedzi, których być może inni nie udzieliliby na żywo. Uzyskane wyniki są świadectwem skuteczności wykorzystywania (bądź nie) przez pracownika jego umiejętności w praktyce w wielowymiarowy sposób.

 

Jakie obszary bada metoda oceny 360 stopni i jakie powinny być jej rezultaty?

Wyniki zostają przedstawione w postaci raportu, który ma wskazać dalszy kierunek rozwoju pracownika oraz aspekty, na których poprawie powinien się skupić. Ankieta bada różne obszary, w zależności od stanowiska osoby, np. zdolności przywódcze i zarządzanie zespołem, odpowiedzialność, umiejętność planowania itd. Ocena 360 stopni powinna prowadzić do większej samoświadomości i rozwoju mocnych stron pracownika oraz poprawy tych słabszych.

 

Ocena 360 – wartościowy feedback i korzyści cyklicznego stosowania tej metody

Cykliczne przeprowadzanie tego typu ocen podwyższa wyniki osób ocenianych, dzięki czemu polepsza funkcjonowanie firmy jako całości. Niezwykle ważnym etapem oceny 360 stopni jest rozmowa przeprowadzana po dokonanej ewaluacji, gdzie zainteresowany ma wgląd w ogólne wyniki. Zazwyczaj przeprowadza ją przełożony. Rzeczowo przedstawiony feedback zachęci pracownika do rozwoju oraz zwiększy jego zaufanie do swego pracodawcy, nie można więc ignorować przygotowania do takiego spotkania. Stworzenie indywidualnego planu jest kluczem do uzyskania jeszcze wyższych wyników pracownika w kolejnej ocenie.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]