(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ocena kompetencji

Ocena kompetencji – ocena taka szczególnie ważna jest w momencie poszukiwania kandydata na wolne stanowiska oraz w przypadku, kiedy są one obsadzone, a my chcemy sprawdzić, czy pracownicy je piastujący spełniają wymagania potrzebne do wykonywania zadań. Regularna ocena kompetencji oznacza także monitorowanie na bieżąco postępów pracowników, co bezpośrednio wiąże się z ich efektywnością, której wzrost z kolei pozytywnie wpływa na firmę.

 

Istotne etapy w ocenie kompetencji

Ocena kompetencji.

Pierwszym krokiem pracodawcy powinno być określenie kompetencji, jakimi powinna odznaczać się osoba na danym wakacie. Zależeć będą one od obecnej kultury organizacyjnej, wizerunku firmy, czy employer brandingu. Czynniki tego typu oddziałują na siebie wzajemnie i nigdy nie występują w próżni. Kreowanie kompetencji możemy zacząć od umiejętności kluczowych dla danej pracy, bez których wykonywanie jej jest niemożliwe. Następnie warto zdefiniować kompetencje dodatkowe, które będą atutem u osoby na tym stanowisku. Z czym wiąże się takie zdefiniowanie? Polega ono na dokładnym opracowaniu, co w naszym rozumieniu oznacza dana umiejętność – dla różnych osób co innego oznaczać będzie na przykład ,,odporność na stres” (może być to zachowanie spokoju w sytuacjach podbramkowych, niereagowanie gniewem, kiedy inna osoba naskakuje na drugą, efektywna praca pod silną presją czasową).

 

Ocena kompetencji – określanie wskaźników

Po opracowaniu kompetencji dobrze zdefiniować wskaźniki dla każdej z nich. Przykładowo wskaźnikami dla umiejętności ,,negocjacja” mogą być: liczba podjętych współprac, znajomość technik negocjacyjnych i perswazyjnych, doświadczenie na stanowisku związanym z negocjacją trwające przynajmniej 2 lata. Kreowaniu wskaźników powinna towarzyszyć duża świadomość realiów funkcjonowania firmy – odpowiednio zdefiniowane wskaźniki muszą mieć odbicie w świecie rzeczywistym i być możliwe do występowania, innymi słowy muszą mieć zastosowanie praktyczne.

 

Przedstawianie wyników oceny kompetencji – macierz liczbowa czy wyniki opisowe?

Często wykorzystywaną skalą do przedstawiania wyników ocen jest macierz (matryca) kompetencji. Posiada ona pięć stopni, którym odpowiadają kolejno, ze wzrostem liczby, wzrost umiejętności:

1 – nie posiada kompetencji;

2 – uczy się, poziom podstawowy;

3 – wykonuje podstawowe czynności, poziom średni;

4 – samodzielnie pracuje, poziom zaawansowany;

5 – uczy innych, twórczo wykorzystuje umiejętność, poziom twórczy.

Niektóre firmy rezygnują z ocen liczbowych na rzecz opisowych, aby nie wywoływać skojarzeń z ocenianiem szkolnym, gdzie oceny klasyfikowały uczniów jako lepszych lub gorszych. Z drugiej strony, według części organizacji, najbardziej wiarygodne są wyniki przełożone na liczby, które tym samym dają policzalne dane.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]