(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ocena roczna pracownika

Ocena roczna pracownika – jest środkiem do poprawienia funkcjonowania firmy, dzięki zwiększeniu motywacji oraz poczucia przynależności pracowników. Metoda bardzo często wykorzystywana w korporacjach. Niekiedy stanowi pomoc w uzyskaniu awansu przez pracownika lub może przyczynić się do wydalenia z pracy, jeśli jej wynik jest niekorzystny. Z obu tych względów czas ocen w firmie jest okresem stresującym dla pracodawcy, a przede wszystkim dla pracowników. Polega na ewaluacji i rozmowie pracownika z przełożonym; jest to swego rodzaju zatrzymanie się i spojrzenie na przeszłe osiągnięcia, błędy oraz ustalenie planu na przyszły rozwój.

 

3 istotne cechy oceny rocznej

Ocena roczna pracownika.

Ze względu na konieczność przygotowania się, przełożony nie powinien przekraczać liczby 2-3 rozmów dziennie, ponieważ każda z nich jest indywidualna, a tym samym wymagająca zaangażowania. Analizowane podczas jej trwania dane mają charakter ilościowy (np. wyniki sprzedaży), jaki i jakościowy. Do szczególnie ważnych cech oceny rocznej należy:

 

Regularność

Przeprowadzanie ewaluacji co roku, w spodziewanym przez podwładnych okresie, pomaga im zagospodarować czas na przygotowanie się oraz jest sygnałem, że to proces ważny dla działania firmy, która funkcjonuje dzięki pracownikom.

 

Wielowymiarowość

Ocena roczna obejmuje wiele kryteriów: od kompetencji miękkich pracownika, przez jego sukcesy i porażki po zaplanowanie jego dalszej pracy. Wielowymiarowość oceny równoznaczna jest z kompleksowością.

 

Dostosowanie do pracownika

Należy pamiętać, że osoba krótko pracująca będzie oceniana inaczej niż pracownik z doświadczeniem. Analogiczne odbywa się to wobec pracowników odpowiedzialnych za inne obszary działania firmy: osoby z innych działów będą oceniane inaczej. Kolejną rzeczą jest indywidualna analiza sytuacji – osoba uzyskująca 60% udanych transakcji może osiągać mniejsze zyski niż osoba sprzedająca co 10 produkt, lecz mająca kontakt z większa liczbą klientów – pamiętajmy: wszystko jest osadzone w jakimś kontekście. – Dojście do wspólnych celów – stanowi ostateczny przedmiot rozmowy i oznacza ustalenie dalszego planu działania, który satysfakcjonować będzie obie strony dyskusji.

 

Obopólne przygotowanie – obopólne korzyści

Dobre przygotowanie pracownika do oceny rocznej powinno być poprzedzone przygotowaniem obu zainteresowanych stron. Dla pracodawcy stanowi ona dobrą okazję, żeby ukazać niedociągnięcia w pełnieniu obowiązków, ale także pochwalić podwładnego (zazwyczaj podczas zwykłego dnia pracy nie ma na to czasu), a dla pracownika może to być szansa na przedstawienie szeregu osiągnięć, które zostają zapominane na przestrzeni całego roku, kiedy ich liczba nawarstwia się.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]