(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Ocena pracownika opisowa

Ocena pracownika opisowa – jedna z najprostszych metod oceny, polegająca na pisemnej ewaluacji pracownika pod kątem mocnych i słabych stron, efektywności, zadań podejmowanych na stanowisku, potencjału rozwoju itd. Ocena opisowa należy do metod absolutnych, które oznaczają porównywanie kompetencji pracownika do wyznaczonych wcześniej standardów. Obok metod absolutnych występują metody relatywne, które polegają na porównywaniu pracowników między sobą.

 

Ocena opisowa – czym się charakteryzuje?

Ocena pracownika opisowa.

Ocenę opisową przeprowadza się dla jednej osoby, najczęściej robi to bezpośredni przełożony, który w formułowaniu oceny posiada dużą swobodę. Tę metodę stosuje się na bieżąco, kiedy występuje potrzeba ewaluacji, niekiedy także występuje w ocenach okresowych. Za pomocą tej techniki można dokonać wielowymiarowego opisu, a także uzasadnienia oceny, natomiast wymaga ona poświęcenia dużej ilości czasu oraz – w jej przypadku – niemożliwe jest stosowanie porównań do innych pracowników.

 

Forma oceny opisowej i przypadki jej skutecznego zastosowania

Forma oceny może przybrać postać tworzonego przez oceniającego od początku do końca tekstu lub może stanowić odpowiedzi na zapisane pytania, na przykład:

,,Jakie błędy popełnia najczęściej pracownik?”

,,Jakie są mocne strony, które wykazuje pracownik na obecnym stanowisku?”

Wykorzystanie wcześniej opracowanego formularza (będącego skutkiem pracy najlepiej wielu osób) pozwala na uwzględnienie jak największej liczby kryteriów oceny. Osoba oceniająca powinna przejść odpowiednie szkolenie w tym celu i posiadać wiedzę na temat ewaluacji, ponieważ samodzielnie dokonywana opinia wiąże się z ryzykiem zbytniego subiektywizmu oraz nieuwzględnieniem ważnych czynników, których w pojedynkę możemy nie dostrzegać. Stosowanie metody opisowej może być skuteczne w przypadku, kiedy nie chcemy obniżać motywacji pracowników przez ich wzajemne porównywanie. Wybór metod zależy oczywiście od kultury organizacyjnej oraz teraźniejszych potrzeb ewaluacyjnych. Obecnie raczej odchodzi się od samodzielnego sporządzania oceny w stronę ewaluacji pod postacią formularza z gotowymi pytaniami – przybiera on formy papierowe, a najczęściej elektroniczne.

 

Warto pamiętać!

Ocena opisowa oprócz funkcjonowania jako samoistna całość, często też stanowi uzupełnienie do innych ocen, które wyrażone są w postaci liczb i bez dodatkowego opisu nie posiadałyby kontekstu. Jeżeli ocena opisowa jest często stosowana, firma powinna mieć wypracowane standardy takiej ewaluacji, aby była ona ujednolicona w przypadku każdego pracownika.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]