(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Percepcja sensoryczna

Percepcja sensoryczna – odzwierciedlenie bodźców w receptorach, czyli w narządach zmysłów. Jest to pierwszy etap procesu spostrzegania. Inaczej nazywana ,,wrażeniem’’. A więc jest to moment, zanim nasz umysł zinterpretuje odbierany bodziec.

 

Rodzaje receptorów – narządów zmysłów

Percepcja sensoryczna - procesy poznawcze.

W odebraniu wrażenia udział biorą wyspecjalizowane komórki lub narządy zmysłów. Wśród nich możemy rozróżnić na przykład: nocyceptory (receptory bólu), proprioreceptory (receptory odbierające wrażenia z wnętrza ciała), mechanoreceptory (odbierają wrażenia dotykowe, przekształcają drgania w ślimaku w sygnał nerwowy, który słyszymy jako dźwięk), kubki smakowe (grupy receptorów smaku) i wiele innych. Pojedynczy obiekt może wywoływać kilka wrażeń naraz, oddziałując np. na receptory węchu, smaku i wzroku.

 

Z procesem odbierania wrażeń wiążą się progi:

  • Próg absolutny – oznacza minimalną siłę bodźca, która pobudzi receptor i wywoła wrażenie. Poniżej tego progu wrażenia nie są rejestrowane.
  • Próg różnicy – minimalna różnica w działaniu bodźca, która zostanie zarejestrowana.
  • Próg maksymalny – maksymalna siła bodźca, który oddziałuje na receptor. Po przekroczeniu tego progu wrażenie przekształca się w ból.
  • Bodziec podprogowy – jest takim bodźcem, który zostanie zarejestrowany przez mózg, ale pozostanie nieuświadomiony.

Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]