(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Procesy poznawcze

Co sprawia, że potrafisz przeczytać ten tekst? Że go rozumiesz i analizujesz jego sens? Co sprawia, że znajdując się w pewnym pomieszczeniu jesteś w stanie rozpoznać otoczenie? – kształty, kolory, zastosowanie przedmiotów… Procesy poznawcze są odpowiedzialne za odbieranie i przetwarzanie informacji znajdujących swoje źródła w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym naszego umysłu. Ich funkcjami są poznawanie, tworzenie i modyfikowanie wiedzy o otoczeniu, to dzięki nim posiadamy zdolność uczenia się m. in. o otaczających nas przedmiotach, ich zastosowaniu i przydatności. Poznaj definicje pojęć, które przybliżą Tobie ten temat.

Sprawdź definicje i pojęcia związane z procesami poznawczymi.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów