(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Podział procesów poznawczych

Podział procesów poznawczych – aby móc mówić o procesach poznawczych, omówmy, czym właściwie zajmuje się psychologia poznawcza. Psychologia poznawcza stanowi subdyscyplinę psychologii, zajmuje się badaniem procesów i struktur poznawczych oraz ogólnymi zasadami funkcjonowania umysłu. Na procesy poznawcze składają się wszystkie operacje, dzięki którym bodźceprzekształcane, redukowane, wzmacniane, zachowywane, przywoływane lub wykorzystywane przez umysł i organizm. Psychologia poznawcza opisuje te procesy i pokazuje, jak kształtują one zachowanie człowieka.

 

„Skąpiec poznawczy”.

Podział procesów poznawczych.

Mechanizm obecny w umyśle i wykorzystywany przez niego niemal cały czas nosi nazwę ,,skąpca poznawczego’’, który – ogólnie mówiąc – selekcjonuje i odsiewa wiele niepotrzebnych informacji oraz stosuje uproszczenia, które skutkują korzystaniem przez człowieka z heurystyk, stereotypów, schematów, automatyzacji i innych tego typu narzędzi upraszczania rzeczywistości. W większości przypadków skąpiec poznawczy ma słuszne zastosowanie, niekiedy jednak wprowadza w błąd i działa na niekorzyść procesów poznawczych poprzez zbytnie uproszczenia. Najbardziej podstawowym poziomem organizacji rzeczywistości są procesy spostrzegania nadające znaczenie odbieranym bodźcom. Działają one wraz z udziałem pamięci, która przechowuje ciągłość zdarzeń oraz spostrzeżenia i wyobrażenia obiektów rzeczywistych i abstrakcyjnych.

 

Podział procesów poznawczych:

  • Percepcję (wrażenia, spostrzeganie),
  • Pamięć (wiele rodzajów i podziałów),
  • Uwagę,
  • Myślenie,
  • Język,
  • Kontrolę poznawczą,
  • Funkcje ekspresyjne (stanowiące połączenie wielu procesów poznawczych).

Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]