Podział procesów poznawczych

Podział procesów poznawczych – aby móc mówić o procesach poznawczych, omówmy, czym właściwie zajmuje się psychologia poznawcza. Psychologia poznawcza stanowi subdyscyplinę psychologii, zajmuje się badaniem procesów i struktur poznawczych oraz ogólnymi zasadami funkcjonowania umysłu. Na procesy poznawcze składają się wszystkie operacje, dzięki którym bodźce są przekształcane, redukowane, wzmacniane, zachowywane, przywoływane lub wykorzystywane przez umysł i organizm. Psychologia poznawcza opisuje te procesy i pokazuje, jak kształtują one zachowanie człowieka.

„Skąpiec poznawczy”

Mechanizm obecny w umyśle i wykorzystywany przez niego niemal cały czas nosi nazwę ,,skąpca poznawczego’’, który – ogólnie mówiąc – selekcjonuje i odsiewa wiele niepotrzebnych informacji oraz stosuje uproszczenia, które skutkują korzystaniem przez człowieka z heurystyk, stereotypów, schematów, automatyzacji i innych tego typu narzędzi upraszczania rzeczywistości. W większości przypadków skąpiec poznawczy ma słuszne zastosowanie, niekiedy jednak wprowadza w błąd i działa na niekorzyść procesów poznawczych poprzez zbytnie uproszczenia. Najbardziej podstawowym poziomem organizacji rzeczywistości są procesy spostrzegania nadające znaczenie odbieranym bodźcom. Działają one wraz z udziałem pamięci, która przechowuje ciągłość zdarzeń oraz spostrzeżenia i wyobrażenia obiektów rzeczywistych i abstrakcyjnych.

Podział procesów poznawczych:

  • Percepcję (wrazenia, spostrzeganie)
  • Pamięć (wiele rodzajów i podziałów)
  • Uwagę
  • Myślenie
  • Język
  • Kontrolę poznawczą
  • Funkcje ekspresyjne (stanowiące połączenie wielu procesów poznawczych)

Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

Podział procesów poznawczych
5 (100%) 1 vote[s]