(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Funkcje ekspresyjne

Funkcje ekspresyjne – Przez niektórych psychologów poznawczych nie są wyodrębniane jako oddzielne od innych procesów poznawczych, gdyż stanowią złożone czynności, jak na przykład mówienie, pisanie czy mimika.

 

Funkcje ekspresyjne dzielą się na:

Funkcje ekspresyjne.

Mowa

Używanie języka w celu przekazywania znaczeń oraz wpływania na cudze lub własne zachowania. Stanowi zdolność gatunku ludzkiego do odbierania oraz przekazywania komunikatów językowych za pomocą dźwięku lub pisma. Polega na utworzeniu mentalnej reprezentacji przekazu i zaplanowaniu jego wykonania, wybraniu z pamięci semantycznej odpowiednich słów adekwatnych do sensu zdania, utworzeniu odpowiedniej formy gramatycznej i składniowej, a na końcu przypisaniu im odpowiednich dźwięków.

 

Praksja

Zdolność wykonywania ruchów precyzyjnych, celowych i złożonych według wyuczonego oraz utrwalonego w sieci neuronalnej planu. Praksja umożliwia wykonywanie ruchów w sposób płynny skoordynowany i w prawidłowej kolejności. Pozwala na wykonanie wcześniej nieznanego i niewyćwiczonego zadania ruchowego.

 

Funkcje konstrukcyjne

Złożone czynności rysowania, układania, modelowania itp. związane z orientacją wzrokowo-przestrzenną.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]