(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia przywództwo

Komu dedykujemy szkolenia z przywództwa (szkolenia leadership)?

Prawdziwe i w pełni skuteczne przywództwo nie oznacza zajmowania wysokiego stanowiska czy dominowania nad innymi ludźmi. Prawdziwe przywództwo istnieje wówczas, gdy szef jest szanowany przez ludzi, a oni pragną za nim podążać i realizować zakładance cele. Co zrobić, aby być prawdziwym przywódcą? We współczesnych czasach umiejętności przywódcze są niezwykle cenione na wszystkich stanowiskach menedżerskich i kierowniczych. W ramach szkoleń leadership warto rozwijać m.in. kompetencje i umiejętności miękkie, a więc zdolności komunikacyjne, empatię, udzielnie podwładnym skutecznej informacji zwrotnej. Szkolenia leadership kierujemy do kadry zarządzajęcej różnego szczebla: kierowników, dyrektorów, menagerów, liderów, prezesów.

Szkolenia, przywództwo i style zarządzania

Istnieje wiele klasyfikacji stylów kierowania ludźmi, które warto poznać oraz z czasem zacząć wcielać je w życie zawodowe. Obecnie większość przedsiębiorstw odchodzi od autorytarnych metod zarządzania i skłania się ku bardziej przyjaznym oraz rozwijającym stylom delegującym oraz integrującym. Kluczem efektywnego przywództwa jest dopasowanie odpowiedniej koncepcji zarządzania do własnych umiejętności miękkich i sposobu komunikowania się z innymi ludźmi.

Co rozwiasz wybierając szkolenia leadership?

Szkolenia z przywództwa pozwalają na w pełni świadome pełnienie roli lidera w zespole. To oznacza odpowiedzialne zarządzanie i realizację celów, które to stoją przed liderem w różnych sytuacjach. Wybierając nasze dowolne szkolenie z przywództwa rozwijasz takie umiejętności jak skuteczne komunikowanie się; kształtowanie własnego stylu przywództwa; budowanie przyjaznych relacji z podwładnymi; budowanie autorytetu i zaufania.

W jaki sposób są prowadzimy szkolenia z przywództwa?

Szkolenia są zazwyczaj prowadzone w formie interesujących warsztatów, jako szkolenia otwarte lub są realizowane na zamówienie Klienta. Zarówno uczestnikom jak i prowadzącemu zawsze towarzyszy swobodna dyskusja oraz wymiana opinii. W trakcie kursu trenerzy przekazują uczestnikom informacje pozwalające to wzmocnienie swych silnych stron oraz korektę postaw niepożądanych.

Masz pytania związane z naszymi szkoleniami z przywództwa? Chciałbyś skorzystać z oferty? Nie czekaj, wypełnij formularz lub napisz do nas!