(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Styl afiliacyjny

Styl afiliacyjnystyl ten opiera się przede wszystkim na pracowniku. To człowiek jest tu na pierwszym miejscu, reszta zajmuje dalsze punkty na liście. Styl afiliacyjny nastawiony jest na dobro grupy oraz na tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej skutecznej pracy zespołowej. Bardzo ważne jest w tym przypadku dobre samopoczucie pracowników.

 

Styl afiliacyjny a zachowanie lidera i zespołu.

Styl afiliacyjny zarządzanie.

Lider takiego zespołu dba o asertywną komunikację w grupie oraz przepływ informacji, by ten miał jasny przebieg. Przełożony skupia się na budowaniu pozytywnych relacji nie tylko między członkami zespołu, lecz także między zespołem a samym sobą. Bardzo ważnymi elementami wspólnej współpracy są wartości takie jak zaufanie, empatia, zrozumienie, przyjacielskość itp. Funkcjonowanie w obrębie tego stylu nie wyklucza powstawanie konfliktów pracowniczych, wtedy jednak grupa i lider skupiają się na rozwiązaniu problemu. Podobnie rzecz wygląda z krytyką – osoba stosująca styl afiliacyjny nie unika stosowania krytyki, niezwykle ważne jest jednak, aby była ona konstruktywna. Oprócz tego dużo uwagi poświęca się na pozytywny feedback oraz wzmacnianie silnych stron podwładnych, przy jednoczesnym korygowaniu ich błędów.

 

Wady stylu afiliacyjnego – o czym warto pamiętać przy jego stosowaniu?

Minusy tego stylu podobne są do słabych stron stylu demokratycznego. Duże skupienie na ludziach może opóźniać proces podejmowania decyzji. Oprócz tego przy bardzo dużym nacisku na utrzymanie pozytywnej atmosfery pracy można czasami zapomnieć o sprawnym realizowaniu obowiązków, co może zaszkodzić grupie, chociażby ponagleniami czy niezadowoleniem kierownictwa. Warto zatem pamiętać o bieżących zadaniach, gdy relacje pracownicy-lider utrzymane są na bardzo dobrym poziomie.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]