var dataLayer_content = {"siteID":0,"siteName":"","pagePostType":"slowniczekitem","pagePostType2":"single-slowniczekitem","pageAttributes":["hr","human-resources","nakazowy-styl","styl-nakazowy","styl-nakazowy-w-zarzadzaniu","styl-nakazowy-w-zarzadzaniu-zespolem","zarzadzanie-zasobami-ludzkimi"],"pagePostAuthor":"Michał","ecomm_pagetype":"other"}; dataLayer.push( dataLayer_content );

Styl nakazowy

Styl nakazowyopiera się na wydawaniu poleceń przez przełożonego oraz ograniczonych możliwościach podwładnych, którzy stosować się mają do odgórnych nakazów. Skrajna forma tego stylu objawia się na przykład w służbach mundurowych, w których wymaga się od pracowników dyscypliny i posłuszeństwa. Mniej restrykcyjną formę stylu nakazowego stosują kierownicy i liderzy w firmach, gdzie kładzie się nacisk na duże zorganizowanie pracowników i ścisłe wykonywanie wydawanych poleceń.

 

Zastosowanie stylu nakazowego w firmie.

Styl nakazowy w zarządzaniu.

Ze stylem nakazowym wiąże się silna kontrola nad pracą grupy oraz ingerencja w przypadku złego kierunku realizacji obowiązków. Największą uwagę skupia się na realizowaniu zadania, relacje między jednostkami schodzą na dalszy plan. Z tego typu stylem wiele wspólnego mają pojęcia takie jak krytyka czy zewnętrzna kontrola. Osią zewnętrznej kontroli jest przełożony i wyższe kierownictwo. Pracownicy, wskutek funkcjonowania w stylu nakazowym, mogą osiągać wysokie zorganizowanie pracy oraz uzyskiwać bardzo dobry poziom realizowanych obowiązków.

 

Styl nakazowy, jego siła i słabość.

Nakazowy styl w zarządzaniu zespołem może okazać się skuteczny w szczególnie kryzysowych sytuacjach wymagających podjęcia szybkich kroków. Styl ten wyklucza włączenie podwładnych w proces decyzyjny. Przełożony sam dokonuje wyborów, które przedstawia zespołowi. W takiej sytuacji potencjał grupy nie jest w pełni wykorzystywany, ponieważ inicjatywa jednostek jest hamowana – pracownik nie powinien wyróżniać się z tłumu, lecz ma postępować zgodnie z wolą lidera.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]