(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Styl nakazowy

Styl nakazowyopiera się na wydawaniu poleceń przez przełożonego oraz ograniczonych możliwościach podwładnych, którzy stosować się mają do odgórnych nakazów. Skrajna forma tego stylu objawia się na przykład w służbach mundurowych, w których wymaga się od pracowników dyscypliny i posłuszeństwa. Mniej restrykcyjną formę stylu nakazowego stosują kierownicy i liderzy w firmach, gdzie kładzie się nacisk na duże zorganizowanie pracowników i ścisłe wykonywanie wydawanych poleceń.

 

Zastosowanie stylu nakazowego w firmie.

Styl nakazowy w zarządzaniu.

Ze stylem nakazowym wiąże się silna kontrola nad pracą grupy oraz ingerencja w przypadku złego kierunku realizacji obowiązków. Największą uwagę skupia się na realizowaniu zadania, relacje między jednostkami schodzą na dalszy plan. Z tego typu stylem wiele wspólnego mają pojęcia takie jak krytyka czy zewnętrzna kontrola. Osią zewnętrznej kontroli jest przełożony i wyższe kierownictwo. Pracownicy, wskutek funkcjonowania w stylu nakazowym, mogą osiągać wysokie zorganizowanie pracy oraz uzyskiwać bardzo dobry poziom realizowanych obowiązków.

 

Styl nakazowy, jego siła i słabość.

Nakazowy styl w zarządzaniu zespołem może okazać się skuteczny w szczególnie kryzysowych sytuacjach wymagających podjęcia szybkich kroków. Styl ten wyklucza włączenie podwładnych w proces decyzyjny. Przełożony sam dokonuje wyborów, które przedstawia zespołowi. W takiej sytuacji potencjał grupy nie jest w pełni wykorzystywany, ponieważ inicjatywa jednostek jest hamowana – pracownik nie powinien wyróżniać się z tłumu, lecz ma postępować zgodnie z wolą lidera.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]