(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Potencjalny styl kierowania

Potencjalny styl kierowania – aby móc w pełni zrozumieć, czym jest potencjalny styl kierowania, należy przyjrzeć się samemu pojęciu stylu. Styl kierowania będzie to metoda postępowania wykorzystywana przez przełożonego wobec jego podwładnych, co najczęściej ma związek z zarówno cechami osobowości kierownika i pracowników. Najczęściej okazuje się, że faktyczny styl stanowi wypadkową tych dwóch wskaźników.

 

Czym charakteryzuje się styl potencjalny zarządzania?

Potencjalny styl kierowania - co charakteryzuje ten styl? - Witalni.pl
Potencjalny styl kierowania wynika z przekonań, poglądów i cech przełożonego, a także jego wyobrażenia o cechach pracowników jako zespołu. Może być też efektem oczekiwań kierownika wobec zachowań podwładnych, których postępowanie może się w rzeczywistości różnić od założeń kierownika. Można powiedzieć, że potencjalny styl jest to swego rodzaju filozofia, jaką nosi w sobie osoba kierująca zespołem oraz szereg wyobrażeń na temat pracy z daną grupą osób. Potencjalny styl kierowania wpływa na działania lidera i sprawia, że postępuje on właśnie w taki, a nie inny sposób. Zatem potencjalny styl to także styl hipotetyczny, styl domyślny, wypływający ze strony przełożonego, jest to swego rodzaju wzorzec, jaki nosi on w sobie. U różnych osób będzie on inny, ze względu na indywidualny dla każdego wzorzec postępowania. Potencjalny styl może też stanowić idealistyczną wizję, która będzie trudna do realizacji w zmiennym środowisku firmy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]