(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Styl procesowy

Styl procesowy – Styl ten w pewnych aspektach utożsamiany jest ze stylem autokratycznym. Ważną rolę w tym stylu zarządzania odgrywa lider zespołu. To on nadaje tempo pracy, a którego wizja docelowo musi być zrealizowana przez grupę pracowników. Styl procesowy charakterystyczny jest dla korporacji, które wymagają od pracowników osiągnięcia targetów i norm, co może się okazać trudne dla części z nich.

 

Przykłady wykorzystania stylu procesowego, w jego naturalnym środowisku – korporacjach.

Styl procesowy w zarządzaniu.

Styl procesowy kojarzony jest z działami sprzedaży, gdzie zazwyczaj to kierownik zespołu osiąga najwyższe wyniki, a podwładni mają określone zadania do wypełnienia. Ich wykonanie jest nagradzane w postaci premii lub innych benefitów dla najlepszych pracowników. Nierzadko najlepsi pracownicy mogą liczyć na awans na lidera zespołu, jeśli ich wyniki będą najwyższe. Obok autokratycznego jest to jeden z popularniejszych stylów.

 

Styl procesowy – możliwe wady.

Wysoką wartością są korzyści dla firmy. W związku z czym pracownicy nie są tak ważni, jak w stylu demokratycznym i afiliacyjnym. Skutkować to może małą motywacją grupy lub problemami u osób, które wrażliwe są na motywację zewnętrzną. Spowodowane jest to tym, że styl procesowy silnie faworyzuje pracowników z mocną motywacją wewnętrzną, którzy nastawieni są na osiąganie wysokich wyników oraz wspinanie się po szczeblach kariery. Nie jest to styl, który będzie pozwalał na kreatywność i pomysłowość. Wykonywanie obowiązków wiąże się z określonymi procedurami, których na ogół nie sposób przekroczyć.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]