(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Style zarządzania

Ludzie różnią się od siebie wieloma czynnikami, co nadaje dynamiczności w ich funkcjonowaniu, jako większej grupie np. w społeczeństwie. Dokładnie tak dzieje się w każdym zespole i aby opanować tą różnorodność, menedżerowie czy kierownicy muszą wpływać na każdego członka zespołu w indywidualny dla niego sposób. Style zarządzania to gotowe narzędzia, które wspomagają menedżerów przy odpowiednim dobieraniu sposobu podejścia do podwładnych. Poniżej prezentujemy najważniejsze style zarządzania, ich charakterystykę oraz przykłady działania.

Style zarządzania – kompendium wiedzy dla menedżerów

Istnieje kilka różnych stylów zarządzania zespołem, wśród nich wyróżnić można: demokratyczny, afiliacyjny, trenerski, nakazowy, procesowy, autokratyczny i dyrektywny. W zależności od osoby każda może prezentować inny ze stylów, który będzie z nią najbardziej spójny oraz dla niej naturalny. Można również wykształcić w sobie umiejętność zarządzania na różne sposoby, które dostosowane będą do zespołu lub do wymagań firmy.

Znajomość powyższych stylów jest podstawową wiedzą dla osób piastujących stanowiska kierownicze i liderskie. To również cenna informacja dla pracowników, ponieważ będą wiedzieli, z jakim typem mają do czynienia i dzięki temu będą potrafili dostosować swoje zachowania do stawianych im wymagań.

 

Style zarządzania, z czego się składają?

Istnieje wiele podziałów na style, między innymi teoria X i Y McGregora, siatka Blake i Mouton, style Sułkowskiego, style Golemana i inne. Funkcjonowanie w obrębie jakiegoś stylu będzie miało wpływ na koordynację pracy zespołowej, rozwiązywanie bieżących problemów, wyznaczanie celów oraz podział zadań czy inicjowanie rozwoju pracowników. Zatem pozycja lidera zespołu będzie się wiązała z dużą odpowiedzialnością. Generalnie style kierowania będą osadzone na kilku wymiarach, wśród których można znaleźć: stopień udziału pracowników w podejmowaniu decyzji; wchodzenie w interakcje z pracownikami (częste/rzadkie/głębokie/płytkie itd.); nasilenie sprawowanej kontroli, czyli jaka jest jej częstotliwość; jak duża jest ingerencja lidera w pracę podwładnego; czy pracownik ma „wolną rękę” w niektórych działaniach; skupienie przełożonego bardziej na zadaniach lub bardziej na ludziach.

 

3 podstawowe typy stylów zarządzania – jakie są ich różnice?

Oprócz stylów kierowania, w których wyróżnia się coraz to nowe podziały, wyodrębnić można podstawowe trzy typy: autokratyczny, demokratyczny i liberalny. Autokratyczny styl wiąże się z dużą ingerencją kierowniczą w podejmowanie decyzji, rozdzielaniem zadań czy surową postawą wobec pracowników. Styl liberalny stanowi jego przeciwieństwo i opiera się na swobodzie podwładnych, ich dużej decyzyjności, małej ingerencji w ich pracę ze strony lidera. Demokratyczny styl jest ulokowany gdzieś pomiędzy i polega na dużej decyzyjności grupy pracowniczej, podczas gdy kierujący może proponować rozwiązania alternatywne, pełni on rolę pomocniczą i wspierającą zespół. Każdy ze stylów ma swoje wady i zalety. Ważne jest, aby wiedzieć, że styl to wypadkowa cech, a także wiedzy przełożonego i podwładnych oraz wymagań firmy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów