(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Styl trenerski

Styl trenerskiwyróżnia się położeniem nacisku na wzrost kompetencji pracowników, a więc rozwojem ich silnych stron i wzmacnianiem tych słabych. To także budowanie poczucia wartości, a także stawianie nowych wyzwań przed podwładnymi. Pracując w tym stylu przełożony staje się swego rodzaju trenerem-coachem, który wspomaga rozwój zawodowy, jak i osobisty jednostek. Wzmacnianie kompetencji pracowników odbywa się w stylu trenerskim długofalowo i jest nieodłącznym elementem pracy. Cechą charakterystyczną jest budowanie silnej relacji pracownika z liderem, która niezbędna jest do podniesienia zdolności tego pierwszego.

 

Styl trenerski w zarządzaniu – ograniczenia i wady

Styl trenerski zarządzanie zespołem.

Jest szansa, że lider będzie w większej mierze skupiał swoją uwagę na słabszych jednostkach w firmie. W takiej sytuacji potrzeby bardziej uzdolnionych osób będą zaniedbywane. Kolejną wadą jest fakt, że jednostki potrzebujące zdecydowanych poleceń i sztywnej struktury pracy mogą źle funkcjonować pod wpływem stylu trenerskiego. Styl trenerski zakłada duże zaangażowanie pracowników oraz w dużej mierze działa dzięki ich motywacji wewnętrznej. Z tego względu też podwładni wrażliwi na motywację zewnętrzną (np. podwyżki, związane z pracą benefity typu karnety sportowe itp.) mogą się nie odnajdywać w stylu trenerskim. Styl ten wymaga także dużego zaangażowania ze strony lidera, ponieważ wiąże się ze sporymi nakładami energii, które wykorzystywane są w pomoc zespołowi.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]