(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Styl dyrektywny

Styl dyrektywny – częściowo tożsamy jest ze stylem autokratycznym i nakazowym. Kierownik zespołu wydaje polecenia, które pracownicy powinni spełniać. Często wykorzystuje się ten styl, kiedy grupa nie jest bardzo wykwalifikowana i potrzebuje jasnych oraz ustrukturyzowanych komunikatów. Wówczas pojawia się lider wyznaczający kierunek działań . Cała uwaga skupia się na dobrym wykonywaniu zadań. Pomysły pracowników zostają zepchnięte na drugi plan, gdyż najważniejsze jest trzymanie się wytycznych. Pracownicy nie są angażowani w podejmowanie decyzji, za które odpowiada tylko lider.

 

Jakie zagrożenia mogą wynikać ze stosowania stylu dyrektywnego?

Rozeznanie

Styl ten nie sprzyja integrowaniu się pracowników oraz może gasić ich motywację w związku z umniejszaniem ich potrzeb. Może się zdarzyć, że grupie nie będzie zależało na jak najlepszym wykonywaniu obowiązków, ze względu na schematyczność pracy oraz przedkładanie sukcesu firmy nad dobro podwładnych.

 

Dla kogo styl dyrektywny będzie najlepszy?

Podobnie jak w stylu autokratycznym, w dyrektywnym będą odnajdować się najbardziej pracownicy, którzy cenią przewidywalność i powtarzalność zadań. Jest to styl odpowiedni dla kierowników niezależnych, najlepiej czujących się z grupą, która będzie realizować jego wizję. Styl dyrektywny będzie także odpowiedni dla tych, którzy mają wypracowany określony schemat postępowania w pracy, którego się trzymają i jest on skuteczny.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]