(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rzeczywisty styl kierowania

Rzeczywisty styl kierowania – Styl ten jest powiązany z potencjalnym stylem kierowania, ponieważ bezpośrednio z niego wynika. Przy czym należy pamiętać, że potencjalny styl jest bardziej wizją i idealnym wyobrażeniem, natomiast rzeczywisty styl jest to faktyczne kierowanie zespołem w prawdziwym i dynamicznym środowisku. Można powiedzieć, że rzeczywisty styl to potencjalny styl, lecz zweryfikowany przez rzeczywiste ograniczenia. Mogą nimi być na przykład różne cechy osobowości przełożonego i podwładnych, liczebność zarządzanej grupy lub ograniczenia nałożone na firmę. Wyobraźmy sobie chociażby sytuację, kiedy lider chce poświęcać pracownikom więcej czasu, lecz obszerność projektów na to nie pozwala, w związku z czym jest on zmuszony czuwać tylko nad realizacją zadań, bo na budowanie relacji z zespołem zwyczajnie brakuje czasu. Zatem rzeczywistym stylem kierowania będzie szereg wykształconych technik i metod, które stosowane są w komunikacji z grupą pracowniczą i odnoszą faktyczny skutek.

 

Czynniki determinujące zmianę stylu kierowania

Rzeczywisty styl kierowania, jak wygląda w praktyce? Witalni.pl
Istnieje wiele czynników, które determinują zmianę stylu z potencjalnego w rzeczywisty. Będą to między innymi:

  • stopień odpowiedzialności lidera za powierzone zadanie,
  • czas posiadany na realizację zadań,
  • preferowany styl zarządzania (demokratyczny, autokratyczny czy jeszcze inny),
  • stopień posłuszeństwa zespołu, motywacja pracowników,
  • poziom ważności realizowanego zadania,
  • zmienność warunków pracy,
  • możliwość sprawowania nadzoru niebezpośredniego i inne.

Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]