(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Styl autokratyczny

Styl autokratyczny – jeden z popularniejszych stylów w zarządzaniu, gdzie najważniejsza osoba w procesie decyzyjnym to przełożony. Wyznacza on zadania i egzekwuje od podwładnych ich wykonywanie. W tym stylu, podwładni nie mają dużej swobody i wpływu na przebieg wyznaczonych zadań.

 

Na czym polega styl autokratyczny w zarządzaniu zespołem?

Styl autokratyczny w zarządzaniu.

Styl autokratyczny charakteryzuje się realizowaniem przez pracowników wizji lidera, co nie powinno być traktowane negatywnie. Wielu takich kierowników odznacza się dobrymi umiejętnościami prowadzenia grupy. Podwładni nie mają dużej swobody wpływania na bieg wydarzeń. Styl ten sprawdzi się w firmach, gdzie istnieje ścisły podział zadań, wytyczne ich realizowania są jasne, a możliwości ich modyfikacji są niewielkie. Styl ten umożliwia sprawne wykonywanie obowiązków, ponieważ mało uwagi skupia się na ludziach, jej większość jest wykorzystywana przy realizacji projektów i zadań. W takiej sytuacji pracownik w pewien sposób stoi na uboczu. Jego potrzeby, słabe czy silne strony nie są tak ważne, lecz liczy się przede wszystkim jego skuteczność. Jasna struktura pracy daje podwładnym zrozumiałe wytyczne, wedle których są potem oceniani. Biorąc to pod uwagę w stylu autokratycznym dobrze odnajdują się osoby, które preferują pracę w przewidywalnych warunkach.

 

Styl autokratyczny i jego miejsce w palecie stylów zarządzania.

Styl autokratyczny stanowi przeciwieństwo stylu demokratycznego, w którym liczy się głos każdej osoby. Autokratyczny styl zakłada, że to lider ma odpowiednią wizję rozwoju firmy. Nie należy mylić tego stylu z nakazowym, który stanowi bardziej skrajną formę autokratycznego. Powyższy typ zarządzania plasuje się gdzieś pomiędzy stylem nakazowym a demokratycznym.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]