(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zasada Pareto

ZASADA PARETO -nazywana również zasadą 80/20; dotyczy zjawisk z obszarów ekonomii i zarządzania, wg których wynika, że 80% rezultatów jest wynikiem 20% nakładów. Oznacza to, że usprawnienie określonych działań będzie prowadziło do lepszych wyników. Zasada dopuszcza różne proporcje, może to być również 60/40, 70/30, 90/10.

 

Skąd wzięła się zasada PARETA?

Regułę Pareto sformułował Joseph Juran w 1951 roku, powołując się na prace Vilfreda Pareto z 1897 roku. Vilfred pareto był socjologiem, który badał dysproporcje w dystrybucji zamożności (większa część bogactwa jest w posiadaniu niewielkiej liczby ludności). Zasada uświadamia m.in. o tym, że nie zawsze więcej pracy przyniesie takie same, większe efekty.

 

Statystyczne przykłady obrazujące zasadę Pareto:

  • 20% kierowców powoduje 80% wypadków
  • 20% ubrań noszonych jest przez 80% czasu
  • 20% klientów zapewnia 80% zysków firmy
  • 20% handlowców finalizuje 80% sprzedaży
  • 20% ruchu na stronie generuje 80% wszystkich zamówień

 

Przykład zastosowania zasady Pareto

Zasadę Pareto można wykorzystać w analizie swojej firmy, pracy, analizie projektu, zadania. Na początku, wystarczy zdefiniować czynności które przynoszą największe korzyści. Pomoże nam to w ocenie, czy tylko te konkretne czynności wystarczą, by uzyskiwać wysokie wyniki. Mając wiedzę w postaci tych zależności, wiemy na czym należy bardziej się skupić, a co za tym idzie, efektywniej rozplanować swój czas i pracę. Przykładowo, jeśli w naszej firmie zobaczymy że ok. 18% handlowców generuje 73% przychodów, możemy np. zdecydować o zainwestowaniu w szkolenia z technik sprzedaży dla tych najlepszych, aby zwiększyć ich motywację i umiejętności sprzedażowe. Warto wtedy rozważyć, co można jeszcze zrobić, aby bardziej usprawnić i ulepszyć pracę całego działu, a także czy inni handlowcy mogliby się od nich uczyć i tym samym powiększać przychody. Do rozważenia, pozostaje również kwestia, czy pozostali handlowcy są w takim przypadku w ogóle opłacalni dla firmy.

Więcej takich narzędzi jak „Zasada Pareto” poznasz w trakcie naszego szkolenia – Zarządzanie czasem szkolenie, które pozwoli Ci realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]